Inbjudan till konferensen Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2002

Report this content

Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2002 -Utmaningar och vägval för Stockholm-Mälarregionen Onsdagen den 23 oktober klockan 9.00 - 16.30 hålls konferensen "Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2002"i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus Representanter för massmedierna är välkomna att deltaga. Konferensen bjuder på högaktuella anföranden och diskussioner kring Stockholm-Mälarregionens delar som nu snabbt växer samman. Individernas och företagens förutsättningar för utveckling blir avgörande för regionens framtid. Hur skall morgondagens utmaningar mötas? Dagen inleds med att FöreningsSparbankens koncernchef Birgitta Johansson- Hedberg hälsar välkommen. Därefter följer finansminister Bosse Ringholm som kommer att tala om Sveriges ekonomiska läge. FöreningsSparbankens ekonom Cecilia Hermansson ger oss en inblick i den regionala konjunkturen såväl ur ett historiskt perspektiv som i ett framtida scenario. Bland övriga medverkande märks även Stockholms landshövding Mats Hellström, professor Sverker Sörlin, Bosse Sundling, ordförande Stockholmsberedningen, Margareta Olofsson, borgarråd Stockholms Stad, Carl Eric Stålberg, koncernchef JM, mf l Moderator för dagen är Jens Orback. Under konferensen kommer även stiftelsen Ekkronans Boendepris att delas ut. Priset, som delas ut för femte året i rad, är på 50.000 kr och tilldelas en person, projekt eller idéskapare inom Stockholmsområdet som gjort goda insatser inom boendeområdet. Konferensen genomförs i samarbete mellan FöreningsSparbanken, sparbanksstiftelserna Första, Nya och Rekarne. Övriga medarrangörer är Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms Läns Landsting samt Mälardalsrådet. Programmet för Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge år 2002 bifogas. Välkomna! För anmälan och ytterligare information: Anna Sundblad, Informationsavdelningen FöreningsSparbanken, tfn: 070-321 3995 eller anna.sundblad@foreningssparbanken.se Program 09.00-09.15 Välkommen Birgitta Johansson-Hedberg, VD FöreningsSparbanken 09.15-10.00 Sveriges Ekonomiska Läge Bosse Ringholm, finansminister 10.00-10.30 Den regionala konjunkturen Cecilia Hermansson, FöreningsSparbanken 10.30-11.00 Kaffe 11.00-12.15 Hinder och möjligheter för regionens utveckling Mats Hellström, landshövding, Stockholm Erik Langby, kommunalråd, Nacka Carl-Erik Stålberg, koncernchef JM Hans Ekström, kommunalråd, Eskilstuna 12.15-12.30 Ekkronans Boendepris Mats Hulth, juryns ordf 12.30-13.30 Lunch 13.30-14.00 Stockholm förr och nu Harald Norbelie 14.00-15.00 Kompetens och utveckling i regionen Sverker Sörlin, professor Shide Jafari-Solders, Stockholms studentkår Per Norell, Seco Tools, Fagersta 15.00-15.30 Kaffe 15.30-16.30 Vilka trafiksatsningar behövs? Bosse Sundling, ordf Stockholmsberedningen Ulf Adelsohn, ordf SJ Margareta Olofsson, borgarråd Stockholm Stad 16.30 Avslutning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021018BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021018BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar