Inbjudan till presentation av höstens Småföretagsbarometer

Företagarna och FöreningsSparbanken presenterar: Småföretagsbarometern hösten 2003 Fortsätter konjunkturnedgången för landets småföretagare eller är vändningen här? Vårens Småföretagarbarometer signalerade om en nedgång, speciellt för Stockholmsregionen. Men hur ser det ut nu, ett halvår senare? Det är frågor som höstens Småföretagsbarometer ger svar på liksom företagens syn på sysselsättningen, lönsamhet, tillväxthinder och mycket mer. Medverkande: Johan Kreicbergs, chefekonom Företagarna Sofia Linder, ekonom Företagarna Jörgen Kennemar, ekonom FöreningsSparbanken Träffa även företagaren Kent Hietala på United Spaces AB som ger sin syn på konjunkturläget. Pressträffen avslutas med en frågestund samt analys och slutsats av undersökningen. Tid: Tisdagen den 4 november kl 09.30 Plats: United Spaces AB, Söder Mälarstrand 29, Stockholm Välkommen! För ytterligare information eller frågor, kontakta: Cecilia Wassaether, informationschef Företagarna Tfn: 08-406 17 64, mobil: 070-4922121 eller Anna Sundblad, informationsavdelningen FöreningsSparbanken mobil: 070-3213995 Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan FöreningsSparbanken och Företagarna. Undersökningen omfattar närmare 4 500 företag över hela landet med 1-49 anställda och intervjuerna har genomförts av Research International, (fd Sifo) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT01120/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar