Inbjudan till Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2003

Pressinbjudan från FöreningsSparbanken Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2003 - Utveckling och tillväxt i Stockholm-Mälarregionen Onsdagen den 22 oktober klockan 9.30 - 16.00 hålls konferensen "Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 2003" på Aros Congress, Munkgatan 7 i Västerås. Representanter för massmedierna är välkomna att deltaga i konferensen. Tillväxtmotorn Stockholm-Mälarregionen tappar fart och framtidsfrågorna är nu viktigare än någonsin. Vilket grepp måste tas för att skapa tillväxt och utveckling när konjunkturen vänder? Hur kan regionen behålla och utveckla kompetens för framtiden? Det är några av frågeställningarna som kommer att debatteras under dagen. I år gästas konferensen av finansminister Bosse Ringholm som kommer att tala om Sveriges och regionens förutsättningar efter folkomröstningen om EMU. Bland övriga medverkande märks även professor Åke E Andersson, Åke Hillman, kommunstyrelsens ordförande Västerås, Cecilia Hermansson, nationalekonom FöreningsSparbanken, Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna, Mats Svegfors, landshövding Västmanland, Bengt- Erik Lindgren, chef mellersta regionen i FöreningsSparbanken m fl. Moderator för dagen är Jens Orback. Under konferensen kommer även stiftelsen Ekkronans Boendepris att delas ut. Priset, som delas ut för sjätte året i rad, är på 50.000 kr och tilldelas en person, projekt eller idéskapare inom Stockholmsområdet som gjort goda insatser inom boendeområdet. Konferensen genomförs i samarbete mellan FöreningsSparbanken, sparbanksstiftelserna Första, Nya och Rekarne. Övriga medarrangörer är Regionplane- och trafikkontoret inom Stockholms Läns Landsting samt Mälardalsrådet. Programmet för Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge år 2003 bifogas. Välkommen! För anmälan och ytterligare information: Anette Tollerz, FöreningsSparbanken i Stockholm , tfn: 08-700 76 18 anette.tollerz@foreningssparbanken.se Anna Sundblad, Informationsavdelningen FöreningsSparbanken, tfn: 070-321 3995 anna.sundblad@foreningssparbanken.se Program Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge 22 oktober 2003 i Västerås 09.30 Välkommen Bengt Erik Lindgren, regionchef FöreningsSparbanken 09.40 Introduktion av arrangörer Jens Orback, moderator 09.45-10.15 "Axel Oxenstierna" Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO 10.15-10.45 Den regionala konjunkturen Cecilia Hermansson, konjunkturexpert FöreningsSparbanken 10.45-11.15 Kaffe 11.15-11.45 Vad behövs för att skapa tillväxt i vår region ? Åke E Andersson, professor KTH Åke Hillman, kommunstyrelsens ordförande Västerås Cecilia Hermansson, konjunkturexpert FöreningsSparbanken 11.45-12.00 Stora Boendepriset, Ekkronan Prisutdelare Mats Hulth, juryns ordförande 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Forskning & Kompetens Folke Snickars, dekanus KTH Ann-Marie Högberg, kommunstyrelsens ordförande Huddinge Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna 13.30-14.00 Vägar, spår och flygplatser Anna Berger Kettner trafiklandstingsråd, Stockholm Kenneth Kvist, ordförande Stockholmsberedningen Hans Rode, regionchef Vägverket Region Stockholm 14.00-14.30 Kaffe 14.30-15.15 Sveriges och regionens förutsättningar efter folkomröstningen Bosse Ringholm, finansminister 15.15- 15.55 Framtidens regioner Mats Svegfors, landshövding, Västmanland 15.55-16.00 Avslutning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar