Internationell konferens: Företagens samhällsansvar god affär i längden

Report this content

Internationell konferens: Företagens samhällsansvar god affär i längden - Ett engagemang och ett ansvar för en hållbar samhällsutveckling är inte bara en nödvändighet för storföretagen av idag - jag är övertygad om att det i längden också är en god affär för aktieägarna. Det sa Volvos koncernchef Leif Johansson vid en internationell konferens på temat "People, Planet, Profil" - om företagens engagemang och ansvar för utvecklingen av vår miljö och viktiga sociala frågor. Konferensen, som arrangerade av FöreningsSparbankens fondförvaltningsbolag Robur, samlade ett stort antal talare från internationella storföretag. Alla var ense om att allt fler företag arbetar med ett ökat samhällsansvar och i allt större utsträckning har långt utvecklade program för att förena ett hållbar utveckling där ekonomi, miljö och sociala frågor vägs i samma vågskål. - Vi kommer utan tvekan att få se allt fler storföretag kliva fram med initiativ och utvecklingsprojekt i samhällsdebatten ,både när det gäller miljöfrågor och sociala frågor. Men samtidigt kommer vi under den närmaste tioårsperioden att få fler och starkare påminnelser om våra tidigare försyndelser - i form av att både naturen och folkgrupper reagerar, sa författaren och ordföranden i SustanAbility Ltd, John Elkington. Konferensen inleddes av FöreningSparbankens koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg. Hon pekade på att många av världens finansiella institutioner idag arbetar med en långsiktig hållbar utveckling för ögonen, där miljöfrågorna och de sociala frågorna är en del av affärsmöjligheterna. Hon visade också på fem viktiga effekter av ett konsekvent arbete med hållbar utveckling: - Kundvärdet ökar, varumärkesvärdet ökar, affärsmöjligheterna ökar samtidigt som kostnaderna och de oförutsedda riskerna minskar. Anders Ek, VD för Robur, konstaterade att det växande miljö- och sociala engagemanget på fondsidan ännu bara direkt syns i 4 av de 78 fonder som Robur totalt förvaltar. Men tillade att det är den snabbaste växande fondsektorn , både i antal fonder och i volym. - Roburs etiska fond är idag nästa störst i Sverige med totalt 2,7 miljarder i förvaltning. Vår miljöfond är landets största med ett förvaltat kapital på 900 miljoner kronor. Och idag utvecklar flera etiska koncept. Tom Delfgaauw, vice VD vid Shell International, beskrev företagets förvandling från kritiserad oljejätte till samhällstillvänt energibolag utvecklingsarbete med att skapa en ny medvetenhet om sambandet mellan miljö, sociala frågor och ekonomi inom bolaget. - Kraften som tvingar fram ett förändrat beteende från bolagen är globaliseringen, liberalisering och teknikutvecklingen. En drivande kraft är också att de nationella staterna backat från sin suveräna position, sa Tom Delfgaauw. Han menade också att bolagen måste överge sin "Lita på oss-attityd" och istället ha en "Involvera oss-attityd" gentemot samhället. Shells program innefattar idag en helt ny uppsättning nyckeltal där de traditionella lönsamhetsmåtten kompletterats med mått som Miljöpåverkan, Klimatpåverkan, Respekt för människor, Integritet och Engagemang. Dessa värden redovisas kontinuerligt offentligt. - Vi gör det här därför att vi anser att det är bra för affärerna. Vi tror att vi blir belönade av vår marknad och vi får lättare att både rekrytera och behålla toppmedarbetare. De unga idag ställer helt andra krav på att känna en åsiktsmässig samhörighet med sitt företag. Leif Johansson från Volvo menade att det var avgörande för Volvo att förstå att kunderna inte bara ville ha buss - de sökte en transportlösning för sina specifika behov, som var både ekonomiskt, miljövänligt och tog sociala hänsyn. - Vi vet att hela världens befolkningstillväxt sker i storstäderna. År 2015 kommer vi att ha tio "megacitys" med över 20 miljoner invånare. Rörligheten kommer att vara avgörande för att dessa städer ska fungera. Att lösa det med privatbilism ser jag som helt uteslutet, sade Leif Johansson och pekade på det infrastrukturprojekt som Volvo medverkat i Curitiba i Brasilien, där staden kommunikationssystem byggs för effektiv kollektivtrafik. Tillsammans med Johannes Ebner från Daimler Chrysler diskuterade sedan Leif Johansson kring den nya bränslecelltekniken som de menade kommer innebär något av en miljörrevolution för sektorn. - Vi kommer att kunna levererar vår första bränslecellbuss år 2002 och vår första lastbil två år senare, lovade Johannes Ebner. Vid konferensen berättade också vice VD Axel Wenblad från Skanska om byggbolagets arbete med miljöfrågor och vilka system man byggt upp inom företaget för att förhindra miljöpåverkan vid byggen typ Hallandsås- tunneln. Electrolux vice VD Henrik Sundström beskrev hur företaget arbetar med att ta fram mer resurseffektiva produkter. Och från Monsanto diskuterade Kate Fish problematiken med genmodifierade grödor. Avslutningsvis beskrevs trenderna inom området för etiska fonder. För ytterligare upplysningar: Anna Nilsson, Robur, 070-879 98 23 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01380/bit0002.pdf

Dokument & länkar