Jönköpingsföretag gjorde bästa årsredovisningen

Jönköpingsföretag gjorde bästa årsredovisningen Teknikkonsulten INAC Instrumenteringar AB, Jönköping, tog hem årets tävling om "Bästa årsredovisning för småföretag". Ett snäpp efter kom hotellkedjan HKC Hotels, Stockholm, som belönades med ett hedersomnämnande. Juryns motivering för vinnande INAC lyder: En öppen och tydlig årsredovisning som på ett intresseväckande och pedagogiskt sätt belyser ett tekniskt komplicerat område och tillsammans med en i stort sett mycket bra ekonomisk redovisning ger läsaren en god bild av företagets verksamhet med risker och möjligheter. INAC är ett tekniskt konsultföretag som arbetar med industriell IT och automatiseringslösningar inom skogs-, läkemedels-, energi- och kemiindustrin. Företaget har verksamhet i både Sverige och Norge och har 120 anställda. Omsättningen 1999 uppgick till ca 95 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto var 2,1 miljoner kronor. INAC är sedan 1998 noterat på Stockholm Börsinformations lista, SBI-listan. Årsredovisningen är producerad av Hallvarsson & Halvarsson, Göteborg. Hotellkedjan HKC Hotels, vars årsredovisning belönades med ett hedersomnämnande, ägs av vd Kurt Östlundh. Juryn noterade som särskilt positivt att ett icke-noterat bolag valt att ge en så öppen redovisning av verksamheten och formulerade följande omdöme: Årsredovisningen ger en öppen bild av företaget där dess position gentemot konkurrerande hotellkedjor framgår på ett åskådligt och intressant sätt. Den ekonomiska redovisningen liksom belysandet av bl a risker, miljöåtgärder och personalutveckling är av god klass och motiverar ett hedersomnämnande. HKC Hotels har anläggningar hotell i Stockholm (Hotell Kung Karl), Malmö, Helsingborg och Hudiksvall. Omsättningen 1999 var drygt 66 miljoner kronor och antalet anställda 73. Årsredovisningen är producerad av Castenfors & Co. Till finalen gick förutom pristagarna Biolight International AB, Danderyd, Glocal Net AB, Stockholm, Konftel AB (förra årets vinnare), Umeå, LightLab AB, Göteborg och NordiTube Technologies AB, Liège och Halmstad. Totalt 32 bidrag bedömdes i tävlingen, som riktar sig till företag som inte är noterade på börsens A-, O- eller OTC lista och som har högst 199 anställda. Höjd nivå - Nivån på årsredovisningarna var totalt sett högre i år jämfört med tidigare även om inget bidrag nådde riktig toppklass. Så sammanfattar juryledamöterna Lars H Eriksson och Sture Lundén, EkonomiInformatörerna, årets tävling. - Öppenheten har blivit större, t ex ifråga om riskbedömningar. Allt fler företag redovisar också satsningar på utvecklingsmöjligheter för personalen och särskilda miljöprogram. Men alltjämt förekommer årsredovisningar där det är näst intill omöjligt att förstå vad företaget egentligen gör. Här är det främst dataföretag som syndar. I juryn ingår också Elisabeth Sandlund, Svenska Dagbladet, Nils-Fredrik Nyblæus, FöreningsSparbanken och Anders Lundström, Företagarnas Riksorganisation. Prisutdelning sker vid ett prisseminarium på FöreningsSparbanken i Stockholm i början av september 2000. Tävlingen avgjordes i år för femte gången. Övriga upplysningar: EkonomiInformatörerna; Lars H Eriksson, tel. 08-20 20 03 eller Sture Lundén, tel. 08-674 14 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/16/20000616BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar