Kontorsrörelsen starkare i FöreningsSparbanken

Kontorsrörelsen starkare i FöreningsSparbanken Kontorsrörelsen får en starkare ställning i FöreningsSparbanken. Samtliga regionchefer kommer att ingå i koncernledningen som därmed utökas med Britt Henriksson, vice VD och regionchef för Norra regionen, Lennart Haglund, vice VD och regionchef för Södra regionen och Peter Rydell, vice VD och regionchef för Göteborg och Bohuslän. Regionchefen i region Stockholm, vice VD Jan Lidén har utsetts till VD:s ställföreträdare med särskild inriktning på kontorsrörelsen. Samtidigt införs en tydligare samordning av kunderbjudandet och produktförsörjningen för att bättre stödja kontorsrörelsens kundkontakter i syfte att öka försäljningen och marknadsandelarna. Dessutom sammanförs gemensamma servicefunktioner under ett samlat ansvar. Det är innebörden av det beslut som FöreningsSparbankens styrelse fattade på torsdagen. "Det här är en framtidsinriktad satsning som innebär en ytterligare förstärkning av kontorsrörelsen. Något som vi arbetat målmedvetet med de senaste åren", säger Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef i FöreningsSparbanken. Chef för Kunderbjudande och Produkter blir Kjell Hedman, nu chef för affärsområdet Betala och vice VD i FöreningsSparbanken. Chef för Gemensam Service blir Gert Engman, vice VD och CIO. Mikael Inglander, nu chef för affärsområdet Låna, VD för Spintab och vice VD i FöreningsSparbanken, har utsetts till ny regionchef i Sydöstra regionen. Henrik Kolga har anställts som informationsdirektör vid FöreningsSparbanken. Han kommer närmast från OTW Communication. Han har tidigare bland annat varit informationschef vid Connex Transport AB och Wasa Försäkring samt IR-ansvarig vid Linjebuss AB. Henrik Kolga är ursprungligen journalist. Han tillträder sin tjänst som informationsdirektör vid FöreningsSparbanken den 11 augusti. För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef, tfn: 08-585 910 88 Jesper Berggren, tf informationsdirektör, tfn: 08-585 924 78, 0705-49 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar