Kraftig nedgång men ingen lågkonjunktur

Kraftig nedgång men ingen lågkonjunktur Småföretagsbarometern för hösten 2001 visar på en kraftig konjunkturförsvagning sedan vårens undersökning. Däremot finns det inga tecken på en djup lågkonjunktur. Denna slutsats drar FöreningsSparbanken och Företagarnas Riksorganisation utifrån de bedömningar som företagare med 1-49 anställda gjort i Småföretagsbarometern. Småföretagsbarometern bygger på telefonintervjuer med företagsledare i 4 707 småföretag. Sifo har intervjuat företagarna på uppdrag av Företagarnas Riksorganisation och FöreningsSparbanken. Redan i våras visade småföretagskonjunkturen tecken på avmattning. Detta har förstärkts i höstens barometer - en försvagning från 114 till 71 i barometerns konjunkturindikator (summan av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning). Konjunkturnedgången bland svenska småföretagare kan i stor utsträckning förklaras av den globala konjunkturnedgången med en dämpad inhemsk efterfrågan och en ökad osäkerhet efter terrorattackerna i september. Småföretagen räknar med att även 2002 blir ett svagt konjunkturår. Däremot finns det i Småföretagsbarometern inga tecken på en djupare lågkonjunktur som i början av 1990-talet. För detta skulle behövas en avsevärt sämre internationell utveckling än vad som nu förväntas. Till följd av den vikande konjunkturen har arbetskraftsbristen minskat påtagligt under 2001. Vart femte företag anger arbetskraftsbrist som största tillväxthindret jämfört med 28 procent i våras och 30 procent för ett år sedan. Branschen uppdragsverksamhet som haft hög arbetskraftbrist under flera år uppger nu att svag efterfrågan är det största tillväxthindret. För ytterligare information kontakta: Jörgen Kennemar, FöreningsSparbanken, 08-585 914 78 Sofia Linder, Företagarnas Riksorganisation, 08-406 17 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00250/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00250/bit0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar