Linköping - Årets Tillväxtkommun 2003

Linköping - Årets Tillväxtkommun 2003 ARENA för tillväxt - ett samarbete mellan FöreningsSparbanken, Svenskt Näringsliv, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet har tillsammans med konsultföretaget EuroFutures utsett Linköpings kommun till Årets Tillväxtkommun 2003. Priset delades idag ut av statsminister Göran Persson på FöreningsSparbankens årliga konferens Vårt Ekonomiska Läge som hölls i Stockholms Folkets Hus. Priset som delades ut för sjätte året i rad, består av 30 000 kronor och ska användas för att tillföra ytterligare kunskaper om lokal tillväxtkraft till exempel genom en resa till någon annan plats nationellt eller internationellt. Linköpings kommun har tilldelats Tillväxtpriset år 2003 för sin förmåga: - att långsiktigt arbeta för lokal tillväxt med fokus på att skapa en attraktiv kommun för både boende och arbete vilket bland annat resulterat i en kraftig ökning av sysselsatta i privat sektor under hela 90-talet samt en befolkningsökning under en mycket lång period. - att långsiktigt samarbeta med näringslivet och över partigränser kring gemensamma mål i utvecklingsarbetet bland annat genom ett gemensamt marknadsbolag med näringsliv och kommun som delägare. - att samarbeta för tillväxt tillsammans med Norrköping i den "4:e storstadsregionen". - att kommersiellt dra nytta av universitetets närvaro i kommunen. Genom samarbete mellan näringsliv, förvaltning och akademi (s.k. Triple Helix) har Linköpings universitet och Mjärdevi blivit ett framgångsrikt recept för att bygga företag och verksamheter kring universitetet. Linköpings kommun har visat en stark tillväxt vad gäller samtliga av de uppställda kriterierna för utdelningen av tillväxtpriset år 2003. Kriterierna har varit: - positivt flyttnetto år 2002 samt ett positivt genomsnitt för perioden 1997-2001; - större ökning av nattbefolkningens bruttolöneinkomster än riksgenomsnittet 2000-2001; - kraftigare minskning av arbetslösheten än riksgenomsnittet 2002; - starkare ökning av sysselsättning i privat sektor än riksgenomsnittet under 1995-2000-talet. Tidigare vinnare är Leksands kommun(1998), Växjö kommun (1999), Vaggeryds kommun (2000), Karlskrona kommun (2001) och Mölndals komun (2002). Juryn för årets tillväxtpris utdelade även två hedersomnämnanden till: Dals-Eds kommun för att aktivt, långsiktigt och målmedvetet ha arbetat med tillväxtfrågor. Dals-Eds arbete har präglats av ett gott kommunalt ledarskap som fokuserat på att höja kommunens attraktivitet som etableringsort där man medvetet utgått från sina unika förutsättningar med bland annat närheten till Norge. Kommunen har gått från en mycket svår situation till tillväxt i en i övrigt svag arbetsmarknadsregion. Örnsköldsviks kommun för deras framgångsrika insatser med att förankra arbetet med utveckling och tillväxt i kommunen och engagera många av kommunens boende och företag på ideell basis. Näringsliv, samhälle och förvaltningar har tillsammans enats kring en framtidsvision, "Vision 2008". Utvecklingsarbetet bedrivs utifrån denna gemensamma plattform med ett brett deltagande - i de konkreta frågorna - från ett stort antal av kommunens företag och medborgare. I samband med prisutdelningen publicerades också "Sveriges Nya Geografi" som redovisar utvecklingen i Sveriges kommuner under de senaste åren. För ytterligare information kontakta: Anders Flanking, ARENA för tillväxt, tfn 0703-42 49 97 Tommy Lundgren, KommunMarknadsansvarig, FöreningsSparbanken, tfn: 0703-26 13 60 Clas Engström, EuroFutures AB, tfn 0706-80 80 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/06/20030305BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar