Många företagare i FöreningsSparbankens nya Stockholmsstyrelser

Många företagare i FöreningsSparbankens nya Stockholmsstyrelser Näringslivet i Stockholm är väl representerat i de nya lokala bankstyrelserna för FöreningsSparbankens Stockholmsverksamhet. Två tredjedelar av ledamöterna i de tre lokala bankstyrelser är egna företagare eller arbetar i andra ledande befattningar i näringslivet. De nya styrelserna har mandat att ta ställning i större lokala kreditbeslut, samt är även i övrigt ett stöd för bankens nya regionledning som tillträdde den 1 april i år. De tre styrelsernas ansvarsområden är geografiskt uppdelade på regionens norra och södra delar, samt på cityområdet. Utöver ledamöterna med företagsbakgrund är kommunala och statliga verksamheter, samt organisationsvärlden representerad i de tre styrelserna. - Det är viktigt för vår verksamhet och för vårt arbete med att utveckla affärerna i Stockholmsregionen att vi har kompetenta och väl förankrade styrelseledamöter. Den tunga represenationen av människor med erfarenheter från företag, kommuner och organisationer ligger också väl i linje med vår ambition att ytterligare förstärka vår verksamhet på företagsmarknaden i Stockholm, säger Jan Lidén, chef för region Stockholm och vVD i FöreningsSparbanken. Ordförandena i de tre lokala styrelserna är i Norr jordbrukaren och egenföretagaren Nils-Gustaf Krantz, i City förre landshövdingen och ambassadören Bengt KÅ Johansson, samt i Syd generaldirektören i Försvarets Materielverk Birgitta Böhlin. För ytterligare information Jan Lidén, Chef FöreningsSparbanken Region Stockholm, tfn 08-585 922 27, e-post: jan.liden@foreningssparbanken.se Birgitta Lerström, Kommunikations- och Marknadsansvarig FöreningsSparbanken Region Stockholm, tfn 08-585 937 18, e-post: birgitta.lerstrom@foreningssparbanken.se Bilaga: Styrelseförteckningarna Nya styrelser - FöreningsSparbanken region Stockholm Stockholm City Ordförande: Bengt KÅ Johansson Vice ordförande: Lago Wernstedt, vVD Atrium Fastigheter AB Kjell Ahlberg, ekonomichef LO Ewa Glennow, VD Marginalen ABAnita Morberg, redovisningskonsult Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Staffan Salén, VD Salénia AB Anita Sjöholm, revisor Sjöholms Revision & Juridiska Bo Sundling, kommunchef Stockholm Stad Stockholm Norr Ordförande: Nils-Gustaf Krantz Vice ordförande: Peter Mandel, VD Mandel Fastighet AB Birgitta Engardt, Ericsson University Lisa Hamling, VD Idéagenten Helle Konga-Nielsen, VD Helle Interpares Konsult AB Stefan Wränghede, ingenjör Kurt Östlundh, VD Hotell Kung Carl AB Stockholm Syd Ordförande: Birgitta Böhlin Vice ordförande: Hans Johansson, direktör Åke Andersson, byggnadsingenjör Östbergs Bygg & Monterings AB Lars Claesson, chef Coop Forum i Gustavsberg Anita Modin, tf verkställande direktör Hasseludden Konferens Pelle Svensson, kommunalråd Haninge Lambrini Theodossiou, ombudsman Hyresgästföreningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01270/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar