Ny ledning utsedd för FöreningsSparbanken i Stockholm

Ny ledning utsedd för FöreningsSparbanken i Stockholm Anders Ekedahl, Catrin Fransson, Anders Kruuse och Håkan Nyberg har utsetts att ingå i FöreningsSparbankens nya regionledning i Stockholm. De kommer där att direkt ansvara för den lokala affärsverksamheten i regionen. Den nya ledningen tillträder den 1 april under ledning av Jan Lidén, nuvarande chefen för Swedbank Markets, som vid samma tidpunkt tillträder som regionchef i Stockholm. - Det blir ett starkt team som kommer att hjälpa mig att leda verksamheten i Stockholm. Alla fyra har stor erfarenhet av de flesta områden inom bankverksamhet och finansiella tjänster. De har också alla väl dokumenterad kompetens när det gäller utveckling av kundrelationer och försäljningsarbete. Tillsammans med regionens nuvarande medarbetare och de mer än 100 nya kvalificerade rådgivare som vi för närvarande håller på att rekrytera från våra konkurrenter kommer de att skapa ytterligare fokus och kvalitet i vår lokala bankverksamhet här i Stockholm, säger tillträdande regionchefen, vVD Jan Lidén. Anders Ekedahl, för närvarande chef för enheten CRM inom Swedbank Markets, kommer att ansvara för en nyinrättad regiongemensam enhet inriktad på regionens större företag med mer komplexa behov av kvalificerade tjänster och produkter. Catrin Fransson, för närvarande chef för FSPA Group, som inom enheten CRM arbetar med säljstöd till koncernens lokala bankverksamhet, kommer nu som lokalbankschef att ansvara för försäljningsarbetet och den lokala bankverksamheten i den södra delen av stockholmsregionen. Anders Kruuse, för närvarande stf. lokalbankschef i FöreningsSparbanken Stockholm City, får motsvarande roll som lokalbankschef för bankens lokala verksamhet i centrala staden. Håkan Nyberg, för närvarande chef för FöreningsSparbankens Internetbank och stf. chef för affärsområde e-Business, får tjänsten som lokalbankschef i den norra delen av stockholmsregionen. Den nya regionledningen kommer att leda det arbetet som FöreningsSparbanken har inlett med att ytterligare förstärka sin verksamhet i Stockholm. Banken har i dag 69 kontor och drygt 800 medarbetare i regionen. Intresset för att arbeta i banken och delta i dess satsning är också mycket stort. Exempelvis har redan mer än 1 000 personer sökt de ca 100 nya tjänsterna som kvalificerade företags- och privatrådgivare vilka utannonserades i mitten av februari. För ytterligare information Jan Lidén, vVD i FöreningsSparbanken och tillträdande regionchef Stockholm, tfn 08-585 922 27, e-post jan.liden@foreningssparbanken.se Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08-585 916 30, 0705-11 00 33. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar