Ökad efterfrågan på trygga sparalternativ

Ökad efterfrågan på trygga sparalternativ Efter aktiemarknadens svaga utveckling de senaste 30 månaderna är efterfrågan stor på trygga placeringsalternativ med låg risk. Detta gäller även inom individuellt pensionssparande (IP) där aktieindexobligationer är ett bra sätt att säkra kapitalet. -Vi kan tydligt se att intresset ökar för den här typen av kapitalgaranterade produkter, säger Fredrik Thulin produktchef på Swedbank Markets. Aktieindexobligationer ger möjligheten att vara med på aktiemarknaden utan de risker de vanligtvis medför och placeraren vet redan från början vad man minst får tillbaka vid löptidens slut. Det finns ett underliggande behov i svensk ekonomi att öka det individuella sparandet, men det innebär också att man bör se över riskspridningen i sitt totala sparande. De senaste årens kraftiga nedgång på aktiemarknaden har inneburit en betydande förmögenhetsminskning för hushållen. Sparandet i tryggare sparformer kommer sannolikt att öka och är samtidigt en åtgärd för att sprida riskerna. FöreningsSparbanken lanserar under perioden 9-27 september sex stycken nya aktieindexobligationer på tre marknader Sverige, Asien och Världen.Risk och trygghetsnivå kan väljas med alternativen Garanti, SPAX och MAX. I SverigeGaranti garanteras en avkastning på 12 procent om placeringen behålls under hela löptiden. Det motsvarar en ränta på cirka 2,9 procent per år. Dessutom finns möjlighet till ytterligare avkastning. I AsienSPAX och VärldenSPAX ges möjlighet till avkastning om marknaderna utvecklas positivt under löptiden, samtidigt som det satsade kapitalet inte riskeras.I alternativen SverigeMAX, AsienMAX och VärldenMAX riskeras en liten del av insatsen i utbyte mot möjlighet till en högre avkastning. ======================================================================== FAKTA Anmälningstid 9-27 september Avkastning I Sverigealternativen är avkastningen kopplad till utvecklingen av ett index, Sverige40prisindex, omfattande de värdemässigt mest omsatta aktierna och depåbevisen på Stockholmsbörsen. I AsienSPAX och MAX är avkastningen kopplad till ett index som speglar aktiemarknaderna i Hongkong, Sydkorea, Singapore, Taiwan, Thailand, Indonesien, Filippinerna och Kina. I Världenalternativen är avkastningen knuten till en aktieindexkorg bestående av tre aktieindex USA, Europa och Japan med viktningen 50 procent, 30 procent och 20 procent. Avgift-courtage 1,5 procent på likvidbeloppet ,dock lägst 150 kronor Återbetalningsdag 18 oktober 2006 För ytterligare information: www.foreningssparbanken.se/spax Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Christina Sjöberg, marknads-och informationschef Swedbank Markets, tfn 08-58593701, mobil 070-588 10 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/05/20020905BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar