Presentation av bokslutskommuniké från FöreningsSparbanken

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKé FRåN FöRENINGSSPARBANKEN Fredagen den 14 februari kl 08:00 publiceras FöreningsSparbankens bokslutskommuniké för 2002. I samband härmed inbjuder FöreningsSparbanken till följande: * Presskonferens klockan 09:00, Nemessalen, Brunkebergstorg 8, Stockholm. * Fördjupad presentation för analytiker klockan 10:00, Nemessalen, Brunkebergstorg 8, Stockholm. * Analytikerpresentation i London Presentationen hålls i The Aldwych Suite, Le Meridien Waldorf Hotel klockan 16:00 GMT (lokal tid London). Adress: Aldwych, London WC2B 4DD. * Internationell telefonkonferens onsdagen den 19 februari klockan 14:00.För att delta i telefonkonferensen ringer du +44 20 7162 0179 tio minuter innan konferensen startar. Om du i efterhand önskar lyssna på en inspelning av konferensen ringer du +44 20 8288 4459 och anger kod 499 202. Inspelningen finns tillgänglig i fem dagar efter konferensen. Med vänliga hälsningar, FöreningsSparbanken Investor Relations Jonas Blomberg, Chef Investor Relations, tfn. 08-585 933 22 jonas.blomberg@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01160/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar