Presentation av delårsbokslut från Föreningssparbanken

PRESENTATION AV DELÅRSBOKSLUT FRÅN FÖRENINGSSPARBANKEN Tisdagen den 29 april kl 08:00 publiceras FöreningsSparbankens delårsbokslut för det första kvartalet 2003. I samband härmed inbjuder FöreningsSparbanken till följande: · Press- och analytikerkonferens klockan 09:00. Nemessalen, Brunkebergstorg 8, Stockholm. · Analytikerpresentation i London klockan 16.30 GMT (17.30 svensk tid). Presentationen hålls i The City Suite, The City Club, 19 Old Broad Street, London (notera att detta INTE är den sedvanliga platsen). Presentationen kommer att sändas utan fördröjning i audio på FöreningsSparbankens hemsida, www.foreningssparbanken.se/ir, där även det skriftliga presentationsmaterialet återfinns. En videoinspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig från och med den 30 april på www.foreningssparbanken.se/ir. · Telekonferens klockan 16:30 GMT/17.30 CET. Analytikerpresentationen i London går även att avhöras som en sedvanlig telekonferens. För att delta ringer du +44 20 7162 0184 tio minuter innan konferensen startar. Frågor från deltagare i telekonferensen kommer att synkroniseras med frågestunden efter presentationen. En inspelning av telekonferensen kommer att finnas tillgänglig i fem arbetsdagar efteråt på telefon +44 20 8288 4459 (ange kod 982342). Med vänliga hälsningar, FöreningsSparbanken Investor Relations Jonas Blomberg, Chef Investor Relations jonas.blomberg@foreningssparbanken.se Tel: 08 5859 3322 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01950/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar