Presentation av delårsbokslut från FöreningsSparbanken

Presentation av delårsbokslut från FöreningsSparbanken Tisdagen den 24 oktober kl 08:00 publiceras FöreningsSparbankens delårsbokslut för det tredje kvartalet 2003. I samband härmed inbjuder FöreningsSparbanken till följande: ·Press- och analytikerkonferens klockan 09:30. Nemessalen, Brunkebergstorg 8, Stockholm. ·Analytikerpresentation i London klockan 16:00 GMT (17:00 svensk tid). Presentationen hålls i The City Suite, The City Club, 19 Old Broad Street, London. ·Telekonferens klockan 17:00, svensk tid. Analytikerpresentationen i London går även att avhöras som en vanlig telekonferens. För att delta ringer du +44 20 7162 0179 tio minuter innan konferensen startar. Frågor från deltagare i telekonferensen synkroniseras med frågestunden efter presentationen. En inspelning av telekonferensen kommer att finnas tillgänglig i fem arbetsdagar efteråt på telefon +44 20 8288 4459. Ange kod 330882. Ljudbandet från presentationen kommer också att sändas utan fördröjning på FöreningsSparbankens hemsida, www.foreningssparbanken.se/ir, där även det skriftliga presentationsmaterialet återfinns. En videoinspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig från och med morgonen efter att den ägt rum, på www.foreningssparbanken.se/ir. För ytterligare information: Jonas Blomberg, Chef Investor Relations jonas.blomberg@foreningssparbanken.se Tel: 08 5859 3322 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar