Presentation av delårsrapport från FöreningsSparbanken

Presentation av delårsrapport från FöreningsSparbanken Fredagen den 23 augusti kl 08.00 publiceras FöreningsSparbankens delårsrapport för det andra kvartalet 2002. I samband härmed inbjuder FöreningsSparbanken till följande: · Presskonferens klockan 09:00, Nemessalen, Brunkebergstorg 8. Var vänlig anmäl ditt deltagande genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e-post: ir@foreningssparbanken.se. · Fördjupad presentation för analytiker klockan 10:00, Nemessalen, Brunkebergstorg 8. Var vänlig anmäl ditt deltagande genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e-post: ir@foreningssparbanken.se. · Presentation i London klockan 17:00 Presentationen hålls på The City Club i "City Suite" klockan 16:00 GMT (lokal tid London). Adress; 19 Old Broad Street, London, EC2N 1DS. Var vänlig anmäl ditt deltagande genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e-post: ir@foreningssparbanken.se. · Internationell telefonkonferens tisdagen den 27 augusti klockan 11:00 För att delta i telefonkonferensen ringer du +44 208 240 8240 tio minuter innan konferensen startar. Om du i efterhand önskar lyssna på konferensen ringer Ni +44 20 8288 4459 och anger kod 143 782. Konferensen finns tillgänglig i fem dagar. Var vänlig anmäl ditt deltagande genom att fylla i och faxa talongen nedan eller via e-post: ir@foreningssparbanken.se Med vänliga hälsningar, FöreningsSparbanken Investor Relations Jonas Blomberg, Chef Investor Relations Tel 08 5859 3322 eller jonas.blomberg@foreningssparbanken.se ........................................................................ Vänligen returnera till Marie Persson, faxnr 08-723 71 32 el. via e-mail ir@foreningssparbanken.se Jag anmäler mig att närvara vid · Presskonferens Namn:................................................ · Analytikerpresentationen Företag.............................................. · Presentation i London Tel:............................................... · Telefonkonferens E-post:.............................................. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar