Pressinbjudan till Vårt Ekonomiska Läge 2003

Vårt Ekonomiska Läge år 2003 Torsdagen den 6 mars klockan 9.30 - 16.45 hålls konferensen Vårt Ekonomiska Läge i Folkets Hus i Stockholm, Barnhusgatan 12. Börsnedgångar, lågkonjunktur och företagsskandaler. Hur kan värderingar och resultat förenas? Det är en central frågeställning i årets upplaga av konferensen Vårt Ekonomiska Läge där bland annat marknadsekonomins framtid kommer att diskuteras. EMU-omröstningen ligger också runt hörnet och Östersjöutvidgningen är ett faktum. Sverige är definitivt på väg ur folkhemmet in i ett Europahus som samspelar i den vidare världsekonomin. Bland årets deltagare märks bland andra Statsminister Göran Persson; Marie Ehrling, chef för Telias svenska verksamhet, Thomas Nicolin, VD Tredje AP-fonden, Carl-Eric Stålberg, arbetande vice ordförande FöreningsSparbanken, Anitra Steen, VD Systembolaget, Mauricio Rojas, riksdagsledamot, Ms Noriko Hama, professor Doshisha University Graduate School of Management samt Hubert Fromlet professor, chefekonom FöreningsSparbanken. För ytterligare information se bifogat program. Under konferensen kommer även priset för Årets Tillväxtkommun att delas ut av statminister Göran Persson. Konferensen kommer att direktsändas i SVT24. Det kommer även att i efterhand finnas möjlighet att via webb-TV följa konferensen på FöreningsSparbankens hemsida: http://www.foreningssparbanken.se/ekonomiskalage/ Välkommen med din anmälan till Anna Sundblad, informationsavdelningen FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 921 07 eller 070-321 3995, e-post: anna.sundblad@foreningssparbanken.se I över 50 år har Sparbankerna arrangerat konferensen Vårt Ekonomiska Läge, som är en betydande arena för frågeställningar kring ekonomi och samhällets utveckling i stort. Idag samarbetar FöreningsSparbanken med Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna med arrangemangen kring konferensen som varje år samlar cirka 1 000 deltagare från hela landet. Ministrar, ledande forskare och viktiga opinionsbildare deltar. 8.30 Registrering, välkomstkaffe 9.30 Konferensen öppnas Göran Collert, ordförande i FöreningsSparbanken 9.45 Den goda kapitalismen - att förena värderingar och resultat Marcus Storch, f.d. VD, AGA 10.20 Uppföljande samtal med Marcus Storch, f.d. VD, AGA Salvatore Grimaldi, koncernchef, Grimaldi Industrier AB Marie Ehrling, chef för Telias svenska verksamhet Thomas Nicolin, VD, Tredje AP-fonden Samtalsledare: Bertil Torekull, författare 10.50 Paus 11.20 Hur kom vi hit, vad händer nu? Kort inledning av Ulf Wickbom, frilansjournalist Den långa resan från Folkhemmet: Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef, SACO Panelsamtal: Framtiden sedd från historien. Sverker Sörlin, professor, forskningsledare, SISTER Christina Mattson, styresman, Nordiska museet Rolf Gustavsson, korrespondent Svenska Dagbladet Samtalsledare: Ulf Wickbom, frilansjournalist 12.30 Lunch 13.30 Hur kom vi hit, vad händer nu? Fortsättning. Drivkrafter för framtidens Sverige. Carl Eric Stålberg, arbetande vice ordförande, Förenings- Sparbanken Ulf Wickbom, frilansjournalist Panelsamtal: Vad händer nu? Framtidens bärande berättelser. Tove Lifvendal, f.d. förbundsordförande MUF Anitra Steen, VD, Systembolaget Mauricio Rojas, riksdagsledamot Bert-Inge Hogsved, VD, Hogia-gruppen Samtalsledare: Ulf Wickbom, frilansjournalist Eftertanke: Dit vetskapen tar oss. Anders Flodström, rektor, Kungliga Tekniska Högskolan 14.30 Den svenska ekonomin och globala utsikter Hubert Fromlet, professor, chefekonom, FöreningsSparbanken Ms. Noriko Hama, professor, Doshisha University Graduate School of Management. Samtalsledare: Olle Rossander, ekonomijournalist 15.15 Paus 15.45 Utdelning av Priset för Årets Tillväxtkommun 15.50 Att förena värderingar och resultat Göran Persson, statsminister 16.25 Konferensen avlutas Göran Collert, ordförande i FöreningsSparbanken ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030226BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar