Rättelse av tidigare pressmeddelande: Lennart Arnstad får Stora Boendepriset 2003

Rättelse av tidigare pressmeddelande: Prisutdelningen äger rum onsdagen den 22 oktober på Aros Congress i Västerås. Bostadsjournalist belönas: Lennart Arnstad får Stora Boendepriset 2003 FöreningsSparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan delar för sjätte året i rad ut det Stora Boendepriset. Ekkronans boendepris för 2003 som är på 50.000 tilldelas i år journalisten Lennart Arnstad som både i ord och handling personifierat begreppet god bostad. Priset delas ut på konferensen Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge den 22 oktober 2003 kl 11.45 på Aros Congress i Västerås. Lennart Arnstad får Ekkronans Stora Boendepris 2003 för rollen som ledande konsumentupplysare inom bostadsmarknaden. - Det här är verkligen stort för mig och en oerhörd ära för en gammal bostadsjournalist, säger Lennart Arnstad. Jag tycker att det är viktigt med boendefrågor och att det är grunden för att folk ska ha det bra. 1998 instiftade Ekkronan det Stora Boendepriset. Priset ska ges till person, projekt eller idéskapare i Stockholmsområdet som har gjort goda insatser inom boendeområdet. Ekkronan vill med priset fortsätta medverka till ett bra boende framöver. Prisjuryn består av Mats Hulth (ordförande), Stellan Lundström (bitr professor KTH), Mats Malmström (ordförande Ekkronan) och Jan Westman (Ekkronan). För ytterligare information: Mats Malmström, ordförande Bostadsstiftelsen Ekkronan, tfn: 0705-80 40 24 Bilaga 1 Fakta om Lennart Arnstad Lennart Arnstad är 64 år och har bland annat arbetat på tidningen Allt i Hemmet, där han även var chefredaktör under ett antal år. 1976 började han på Aftonbladet och har där arbetat på konsument-, samhälls- och allmänredaktionen. Bostäder och boendefrågor har alltid varit hans stora intresse och i början av 80-talet skrev han en artikelserie om sjuka hus, som fick stor betydelse och uppmärksamhet. Bland annat startade den dåvarande bostadsministern ett program för att komma tillrätta med problematiken kring så kallade sjuka hus. 1997 var Lennart Arnstad med och grundade Bostad på nätet. Drivkraften för hans arbete och engagemang är att boendefrågorna är viktiga eftersom de är grunden för att människor har det bra. Idag skiver han artiklar, arbetar med ett par böcker och deltar i seminarier - allt med boendet som tema. Fakta om Bostadstiftelsen Ekkronan Bostadsstiftelsen Ekkronan har sedan 50-talet medverkat till byggandet av ca 35.000 bostäder i Stockholmsområdet. På 50-talet var det mycket stor efterfrågan på egnahemsboende och Sparbankerna tog fram ett konto med bosparmöjligheter, något som man var först med i Sverige. Dåtidens Bankinspektion var tveksamma till att bankerna skulle arbeta med boendefrågor i egen regi. Bostadsstiftelsen Ekkronan bildades. Stiftelsen köpte mark och var entreprenör för olika byggprojekt där konsulenter, arkitekter och byggare kopplades ihop. Det första som Ekkronan köpte var Norrskogen i Täby. Andra områden var Rudboda på Lidingö, Neglinge Gärde i Saltsjöbaden , Viksjö, Salem och Sköndal. Under flera årtionden var Ekkronan en spindel i nätet och hjälpte till att förmedla husköpare till samverkande byggbolag i Stockholmsområdet. Ekkronans första Boendepris 1998 gick till byggmästare Einar Mattson för hans gedigna kunnande att utforma vackra hus och boendemiljöer. Projektet Oxtorget visar att man genom förtätning kan försköna och ge liv till sterila innerstadsmiljöer. Ekkronans Boendepris 1999 gick till Framtidsloftet i Årsta. Framtidsloftet är något så unikt som ombyggnad av ett flerbostadshus där ungdomar i stor utsträckning bestämmer hur det egna boendet ska utformas. År 2000 gick priset till Byggmästare Anders Bodin för Alviks Strand, "för vårdande av gammal byggmästartradition där bostäder integreras i en stadsmiljö". År 2001 gick priset till arkitekt Hans Bäckström för bostadsområdet Riksbyhöjden - som skapats till en liten hemtrevlig stadsmiljö i förort. År 2002 gick priset till Sten Lindberg och arkitekt Olof Lotström för bostadsområdet Östbergahöjden, ett typiskt miljonprogramsområde som de på ett smakfullt sett gett liv till. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT01210/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar