Robur förstärker förvaltningsorganisationen

Robur förstärker förvaltningsorganisationen Roburs expansion av analys- och förvaltningsorganisationen fortsätter med ett antal nyrekryteringar. Jacob Gemmel har rekryterats till ny förvaltare av Amerikafonden och American Equity Fund. Jacob lämnar motsvarande befattning på KP Pension & Försäkring. Andrej Kledzik har anställts till Roburs analysteam för konsument- och servicerelaterade bolag. Andrej kommer närmast från Swedbank Markets och en position som finansanalytiker med ansvar för nordiska detaljhandelsföretag. Lars Torstensson, tidigare Handelsbanken Fonder, har anställts till Roburs analysteam för teknologibolag. Lars kommer att ansvara för analys av telecom-operatörer. Rikard Kull har anställts som ränteförvaltare. Rikard kommer närmast från Postgirot där han varit ränteförvaltare. För att ytterligare tydliggöra och stärka förvaltningsprocessen inom Roburs aktieförvaltningsorganisation har till portföljförvaltare för Roburs olika branschfonder utsetts följande personer: Anders Ramsten, ansvarig för analysteamet för teknologibolag, har utsetts till portföljförvaltare för Contura, Kommunikationsfonden och Communication Equity Fund. Anders har arbetat på Robur sedan 1999 och har tidigare bl a varit anställd på Investor AB såväl i Stockholm som London mellan 1993-1998. Dag Mårtensson, analysansvarig för bolag inom basindustrin, har utsetts till portföljförvaltare för Skogsfonden och Råvarufonden. Dag har varit anställd på Robur sedan 1995 och har tidigare varit anställd på Södra Skogsägarna samt branschorganisationerna Skogsindustrierna och CEPI. Håkan Engstam, analysansvarig för bygg- och fastighetsbolag, har utsetts till portföljförvaltare för Realinvest. Håkan har varit anställd på Robur sedan 1998. Håkan kom tidigare från Wasa Kapitalförvaltning samt har haft olika anställningar inom bygg- och fastighetsbranschen. Jonas Jansson, ansvarig för analysteamet för finanssektorn, har utsetts till portfölj-förvaltare för Finansfonden. Jonas har arbetat på Robur sedan 1996. Innan dess arbetade Jonas på Finansinspektionen och Postgirot Bank. För ytterligare information kontakta: Mats Lagerqvist, tf VD Robur AB, tfn 08 - 58 59 24 11 Marianne Nilsson, tf Aktiechef Robur AB, tfn 08 - 58 59 24 15 Håkan Johansson, Ränte- och Makroanalyschef Robur AB, tfn 08 - 58 59 12 53 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01000/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar