Robur förstärker förvaltningsorganisationen

Robur förstärker förvaltningsorganisationen Roburs expansion av analys- och förvaltningsorganisation fortsätter med ett antal nyrekryteringar: Göran Villner har rekryterats till Roburs analysteam för Basindustri, där han kommer ansvara för analys av verkstadsföretag. Göran kommer närmast från Aros Securities där han bl a ansvarat för bevakningen av Gruv- och Metallbolag sedan 1997. Göran har även erfarenhet från Boliden där han arbetat som marknadsanalytiker mellan åren1991-1997. Peter Abelin har rekryterats till Roburs analysteam för Läkemedelsbolag. Peter kommer närmast från en position som läkemedelsanalytiker på AMF Pension där han arbetat sedan 1998 och tidigare Enskilda Securities mellan åren 1995-1998. Ingrid Albinsson har rekryterats som makroanalytiker på Robur. Ingrid kommer närmast från SE-Banken där hon haft en tjänst som analytiker och strateg sedan 1990. Inom den Institutionella kapitalförvaltningen har marknadsavdelningen förstärkts med följande personer: Pehr-Olof Malmström har rekryterats till posten som marknadschef för den Institutionella kapitalförvaltningen. Pehr-Olof kommer närmast från SPP där han har haft motsvarande position sedan 1998 och innan dess från Carlson Investment mellan 1997-1998. Peter Bång har rekryterats som kundansvarig till marknadsavdelningen på den Institutionella kapitalförvaltningen. Peter kommer närmast från SPP och har där varit kundansvarig för institutionella kunder innan dess kommer han från Lexivision. Johan Von Elern har rekryterats som kundansvarig till marknadsavdelningen på den Institutionella kapitalförvaltningen. Johan kommer närmast från SPP och har där varit kundansvarig för institutionella kunder, tidigare har han arbetat som aktiemäklare och förvaltare på Handelsbanken. För ytterligare information kontakta: Mats Lagerqvist, tf VD Robur AB, tfn 08 - 58 59 24 11 Johan Alm, Analyschef Robur AB, tfn 08 - 58 59 24 16 Håkan Johansson, Ränte- och Makroanalyschef Robur AB, tfn 08 - 58 59 12 53 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar