Sänkt ränta på fackliga Medlemslån

Sänkt ränta på fackliga Medlemslån Räntan på FöreningsSparbankens Medlemslån sänks något för fjärde kvartalet till 8,02 % och gäller under perioden 2 oktober till och med den 31 december 2000. Föregående kvartal var räntan 8,05 %. Intresset för Medlemslånet är fortsatt högt, under den senaste 12- månadersperioden ökade utlåningen med cirka 10 %. Medlemslånet ger många kunder möjlighet att bl a lösa kontokortsskulder och andra dyra krediter. Räntan på FöreningsSparbanken Medlemslån är marknadsanpassad och fastställs i början av varje kvartal till Stibor 90 dagar + 3,90 procentenheter. Det innebär att Medlemslånet har omkring tre procentenheter lägre ränta än andra banklån utan säkerhet. Inga avgifter tillkommer. Idag ändras även räntan på FöreningsSparbankens MedlemsBillån till 7,32 %. Lånet introducerades i augusti 1995 och vänder sig till fackliga medlemmar som skall köpa ny eller begagnad bil. Även räntan på MedlemsBillånet är marknadsanpassad och fastställs första bankdagen varje månad till Stibor 90 dagar + 3,20 procentenheter. Ingen uppläggningsavgift tas ut och ej heller aviseringsavgift om kunden väljer automatisk betalning av lånet. För ytterligare information om Medlemslån: Erik Forsman, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 916 02 Maud Rodriguez-Forsgren, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 920 94 För ytterligare information om MedlemsBillån: Stefan Wigström, FöreningsSparbanken Finans, tfn 08-585 93342 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar