Skogsbarometern 2002 - Stor optimism bland skogsägare

Report this content

Stor optimism bland skogsägare Förväntningar på ökande virkespriser skapar optimism bland skogsägarna, som är positiva i sin bedömning av den framtida lönsamheten i skogsbruket. Det visar undersökningen Skogsbarometern 2002 som presenterades på tisdagen. Skogsbarometern är en årlig konjunkturbarometer för det privata skogsbruket och bygger på intervjuer med enskilda skogsägare. Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker samt LRF Konsult. Historiskt har skogsägarna varit duktiga på att förutse utvecklingen av virkespriserna och i årets barometer ger de uttryck för optimism för den närmste treårsperioden. Drygt hälften av skogsägarna tror på stigande sågtimmer och massavedspriser under perioden. Under 2001 svarade avverkningarna i privatskogsbruket för 58 procent av industrins virkesbehov. Därför är det viktigt att känna till hur skogsägarna ställer sig till avverkningar under den kommande säsongen. Den viktigaste faktorn för att skogsägare ska välja att öka sin avverkning är virkespriserna. Priserna på skogsfastigheter har stigit under slutet av 1990-talet och skogsägarna förväntar sig att priset på skogsmark kommer att fortsätta att stiga under de tre närmaste åren. De dyraste fastigheterna ligger i södra Sverige, har större virkesförråd och närhet till industrin och dess efterfrågan. Skadesvampen Gremmeniella har angripit träd i hela Sverige de senaste åren. Stora värden har gått förlorade och Skogsbarometern redovisar i år att en fjärdedel av de tillfrågade har drabbad mark. De värsta angreppen har konstaterats kring Bergslagen i Svealand. Drygt 40 procent av skogsägarna har avsatt mark för naturvårdsändamål och ersättning har utbetalats till 7 procent av dem. De flesta och största avsättningarna har gjorts i Svealand. Avsättningar upp till fem hektar dominerar. Förutom skogsägarnas förväntningar på utvecklingen inom skogsbruket beskriver Skogsbarometern dagens skogsbrukare; ekonomi, ålder, bosättning, arbetssätt, internetanvändning mm. För ytterligare information: Hans Wennberg, skog och lantbruk FöreningsSparbanken, tfn: 070-518 78 08 Johanna Gällstedt, skog och lantbruk FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 935 74 Ingvar Nilsson, LRF Konsult, tfn: 0451-421 02 Linda Eriksson, LRF Konsult, tfn: 08-657 47 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT01140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar