Småföretagsbarometern våren 2003: Återhämtningen dröjer för småföretagen

Småföretagsbarometern våren 2003: Återhämtningen dröjer för småföretagen Konjunkturoptimismen som fanns bland landets småföretag under 2002 om en snabb återhämtning har inte realiserats. Tvärtom. Småföretagskonjunkturen har försvagats för femte mätningen i följd. Den samlade konjunkturindikatorn som är summan av beställningar, omsättning och sysselsättning sjönk från 60 i oktober till 51 i mars. (Ju högre index desto starkare konjunktur). Det är den längsta nedgångsperioden sedan början av 1990-talet. Småföretagsbarometern bygger på telefonintervjuer med företagsledare med 1- 49 anställda i 4 506 småföretag. Research International (f d Sifo) har intervjuat företagarna på uppdrag av Företagarna och FöreningsSparbanken. Småföretagen är försiktigt optimistiska om en antågande konjunkturuppgång den närmaste sex till tolv månadersperioden. Konjunkturindikatorn väntas stiga från 51 till 80. Starkast uppgång förväntas ske inom elektronikindustrin, tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Men osäkerhet om såväl den nationella som internationella konjunkturen har lett till att företagen skruvat ned sina förväntningar jämfört med i höstas. Konjunkturbilden försvåras också av hur Irakkriget kommer att påverka den redan sköra världsekonomin. Småföretagen är restriktiva med att nyanställa under de kommande 12 månaderna. Två av tre företag räknar med att behålla nuvarande personalstyrka. Vart femte företag planerar att nyanställa. Småföretagsbarometern finns från och med kl 10.30 tillgänglig på www.foreningssparbanken.se och www.fr.se För ytterligare information kontakta: Jörgen Kennemar, FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 914 78 Sofia Linder, Företagarna, tfn: 08-406 17 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar