Spintab värdepapperiserar jordbrukskrediter för ca. SEK 15 miljarder

FöreningsSparbankens dotterbolag Spintab värdepapperiserar jordbrukskrediter för ca. SEK 15 miljarder. Spintab har genomfört den första syntetiska värdepapperiseringen i Norden. Arrangör har varit Credit Suisse First Boston (CSFB). Transaktionen omfattar Spintabs dotterbolag Jordbrukskredits kreditportfölj och uppgår till motvärdet av ca. SEK 15 miljarder. Värdepapperiseringen medför fördelar såsom en effektivisering av kapital användningen inom FöreningsSparbankskoncernen samt en ytterligare differentiering av upplåningsformerna. Transaktionen har godkänts av Finansinspektionen. Spintab är ett av Sveriges största bostadsinstitut med en total marknadsandel på cirka 30 %. För ytterligare information kontakta: Staffan Salén, vice VD och Chef Information och Investor Relations, FöreningsSparbanken, tel: 08-585 927 79 staffan.salen@foreningssparbanken.se Jan Lilja, vice VD Spintab, tel: 08-585 910 19 jan.lilja@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011129BIT00950/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011129BIT00950/bit0003.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar