Staffan Salén, ny vice VD i FöreningsSparbanken

Staffan Salén, ny vice VD i FöreningsSparbanken Staffan Salén har idag utsetts till vice VD i FöreningsSparbanken med ansvar för Information och Investor Relations. Han kommer att ingå i bankens koncernråd och vara adjungerad till koncernledningen. Staffan Salén tillträder befattningen den 1 augusti 2000. Staffan Salén, som är 32 år, har under de senaste två åren varit chef för koncernens Investor Relations enhet. Han var dessförinnan verksam på Finanstidningen, bl a som redaktionschef för företags- och börsredaktionerna. "Staffan Salén har framgångsrikt fört fram FöreningsSparbankens Investor Relation funktion till en av Sveriges absolut främsta på detta område. Detta arbete, liksom hans bakgrund inom nyhetsmedia, gör Staffan Salén mycket väl lämpad att ta det samlade ansvaret för koncernens Informations- och Investor Relations-funktioner", säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg i en kommentar. Elisabeth Ström, som idag är ansvarig i koncernledningen för Information och Marknadskommunikation, lämnar denna befattning för att den 1 januari 2001 bli vice VD i KF koncernen, samt vice VD i dotterbolaget KF Svenska Detaljhandeln. Hon får i KF det övergripande koncernansvaret för informations-, kommunikations- och varumärkesfrågor. "Elisabeth Ström har genom sitt arbete med bland annat Bankboken varit med och lagt grunden för FöreningsSparbankens fortsatta utveckling. Jag önskar henne lycka till i hennes nya verksamhet och med de nya spännande utmaningar som väntar henne där", säger Birgitta Johansson-Hedberg. För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, tfn 08-5859 1088, e-post: birgittajh@foreningssparbanken.se Staffan Salén, tfn 08-5859 2779, e-post: staffan.salen@foreningssparbanken.se Elisabeth Ström, tfn 08-5859 1506, e-post: elisabeth.strom@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar