Stora Boendepriset till förnyat Östbergahöjden

Report this content

Stora Boendepriset till förnyat Östbergahöjden FöreningsSparbankens Bostadsstiftelse Ekkronan delar för femte året i rad ut det Stora Boendepriset. Ekkronans boendepris för 2002 som är på 50.000 kr delas lika mellan Sten Lindberg, JM, och arkitekt Olof Lotström, Å W L Arkitekter AB, för deras insatser vid boendeförtätningen i Östbergahöjden. Enligt juryns motivering har Sten Lindberg och Olof Lotström på ett smakfullt sätt gett liv till Östbergahöjden, som är ett typiskt miljonprogramsområde. Priset delas ut på konferensen Stockholm-Mälarregionens Ekonomiska Läge den 23 oktober 2002 kl 14.30 i Konserhuset, Grünewaldsalen Sten Lindberg får sin del av priset för att han varit idégivare och pådrivande i processen att förnya Östbergahöjden. Olof Lotström får sin del av utmärkelsen för den modernistiska arkitekturen som på ett fint sätt kompletterar och ger liv till en 35 år gammal bostadsmiljö. " Den genomförda förtätningen visar att man genom gott samarbete, förutseende planering och en visionär arkitektur kan förnya äldre förortsområden på ett sätt som gagnar samtliga inblandade parter. Östbergahöjden kan därför i flera avseenden vara en förebild", säger prisjuryn i sin motivering. 1998 instiftade Ekkronan det Stora Boendepriset. Priset ska ges till person, projekt eller idéskapare i Stockholmsområdet som har gjort goda insatser inom boendeområdet. Ekkronan vill med priset fortsätta medverka till ett bra boende framöver. Prisjuryn består av Mats Hulth (ordförande), Stellan Lundström (bitr professor KTH), Mats Malmström (ordförande Ekkronan) och Jan Westman (Ekkronan). För ytterligare information: Mats Malmström, ordförande Bostadsstiftelsen Ekkronan, tfn: 08-608 89 39 Mats Hulth, juryns ordförande, tfn 08-21 58 61 Bilaga 1 Fakta om Bostadstiftelsen Ekkronan Bostadsstiftelsen Ekkronan har sedan 50-talet medverkat till byggandet av ca 35.000 bostäder i Stockholmsområdet. På 50-talet var det mycket stor efterfrågan på egnahemsboende och Sparbankerna tog fram ett konto med bosparmöjligheter, något som man var först med i Sverige. Dåtidens Bankinspektion var tveksamma till att bankerna skulle arbeta med boendefrågor i egen regi. Bostadsstiftelsen Ekkronan bildades. Stiftelsen köpte mark och var entreprenör för olika byggprojekt där konsulenter, arkitekter och byggare kopplades ihop. Det första som Ekkronan köpte var Norrskogen i Täby. Andra områden var Rudboda på Lidingö, Neglinge Gärde i Saltsjöbaden , Viksjö, Salem och Sköndal. Under flera årtionden var Ekkronan en spindel i nätet och hjälpte till att förmedla husköpare till samverkande byggbolag i Stockholmsområdet. Ekkronans första Boendepris 1998 gick till byggmästare Einar Mattson för hans gedigna kunnande att utforma vackra hus och boendemiljöer. Projektet Oxtorget visar att man genom förtätning kan försköna och ge liv till sterila innerstadsmiljöer. Ekkronans Boendepris 1999 gick till Framtidsloftet i Årsta. Framtidsloftet är något så unikt som ombyggnad av ett flerbostadshus där ungdomar i stor utsträckning bestämmer hur det egna boendet ska utformas. År 2000 gick priset till Byggmästare Anders Bodin för Alviks Strand, "för vårdande av gammal byggmästartradition där bostäder integreras i en stadsmiljö". År 2001 gick priset till arkitekt Hans Bäckström för bostadsområdet Riksbyhöjden - som skapats till en liten hemtrevlig stadsmiljö i förort. Bilaga 2 Motivering Juryns motivering för det vinnande bostadsprojektet år 2002 lyder på följande sätt: Östbergahöjden är ett i en lång rad av miljonprogramsområden där segregationen tilltagit och bebyggelsen är i slutet av den ekonomiska livscykeln. I det aktuella området ser vi nu ett nära samarbete mellan olika aktörer: Kommunen har påbörjat förnyelsearbetet med centrum medan Svenska Bostäder planerar att renovera existerande bestånd av hyreslägenheter. Svenska Bostäder har också överlåtit mark till JM AB som uppför 210 bostadsrättslägenheter. JMs nyproduktion i området är nu inne på en tredje etapp med sk stadsvillor som på ett fint sätt smälter in i landskapet och lyfter upp den existerande bostadsmiljön. Den genomförda förtätningen visar att man med gott samarbete, förutseende planering och en visionär arkitektur kan förnya äldre förortsområden på ett sätt som gagnar samtliga inblandade parter. Östbergahöjden kan därför i flera avseenden tjäna andra områden som förebild. Sten Lindberg får sin del av priset för att han varit idégivare och pådrivande i processen att förnya Östbergahöjden. Olof Lotström får sin del av priset för den modernistiska arkitekturen som på ett fint sätt kompletterar och ger liv till en 35 år gammal bostadsmiljö. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021021BIT01030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021021BIT01030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar