Största Internetbanken nu ännu större

Report this content

Största Internetbanken nu ännu större FöreningsSparbankens Internetbank har nu 1,3 miljoner anslutna privatkunder vilket innebär att var femte vuxen svensk är kund i bankens Internetbank. Därmed befäster FöreningsSparbanken sin position som Sveriges största Internetbank. Antalet nyanslutningar i Sverige fortsätter konstant att öka med 5.000- 6.000 per vecka. "Om denna ökningstakt fortsätter kommer tvåmiljonersgränsen av svenska anslutna kunder att passeras år 2005", säger Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet i FöreningsSparbanken. Även nyanslutningar av företagskunder ökar stadigt. För närvarande är 100.000 företag anslutna till FöreningsSparbankens Internetbank. Aktiviteten i Internetbanken är hög. I oktober loggade FöreningsSparbankens kunder i Sverige in 5 miljoner gånger, och under samma månad gjordes totalt 6,5 miljoner betalningar via Internetbanken. Utöver de 1,3 miljoner anslutna privatkunderna i Sverige tillkommer dessutom 700.000 privatkunder som är anslutna till de baltiska alliansernas Internetbanker. FöreningsSparbanken startade sin Internetbank våren 1997. Första året anslöt sig 64 000 kunder, efter två år hade FöreningsSparbanken 170 000 anslutna kunder och efter tre år var siffran uppe i 400 000 anslutna kunder. I augusti 2001 hade banken 1 miljon anslutna kunder. För ytterligare information kontakta: Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet, tfn: 08-585 922 87 Maria Åhlman, informationsansvarig Banken via Internet, tfn: 08-585 912 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021125BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/26/20021125BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar