Swedbank Markets förstärker på valutaanalys

Swedbank Markets förstärker på valutaanalys Swedbank Markets, FöreningsSparbankens investmentbank, förstärker enheten Analys genom rekrytering av Anders Eklöf som valutastrateg. Rekryteringen är ett led inom Swedbank Markets offensiva satsning på handel i valutarelaterade produkter. Anders Eklöf tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2004. Eklöf kommer närmast från Riksbanken där han varit anställd sedan 1998. Han är för närvarande tf enhetschef på enheten för finansiell marknadsanalys. För ytterligare information: Tomas Hedberg, Head of SalesTrading & Research, Swedbank Markets tfn: 08-700 99 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar