Swedbank Markets lanserar ny hemsida

Swedbank Markets lanserar ny hemsida Fredagen den 2 februari lanseras Swedbank Markets nya hemsida på Internet. Hemsidan ska fungera som en servicekanal till våra kunder samt erbjuda en inblick för intresserade till våra institutions- och företagstjänster. Webbplatsen kommer att fungera som Swedbank Markets plattform för framtida internetbaserade tjänster. På webbplatsen finns bland annat utförlig information om våra olika breddmarknadsprodukter för privata placerare. Där finns även pressmeddelanden och nyhetssammandrag som berör området Investment Banking och olika publikationer. För journalister samt potentiella medarbetare finns också olika typer av informationsmaterial. Swedbank Markets svenska hemsida kommer att kompletteras med en engelskspråkig version under senare delen av februari. Webbadressen till Swedbank Markets är: http://www.foreningssparbanken.se/swedbankmarkets För ytterligare information: Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08- 585 937 01, mobil 070-588 10 07. chris.sjoberg@foreningssparbanken.se Swedbank Markets är FöreningsSparbankens Investmentbank och en kvalificerad affärspartner som erbjuder heltäckande tjänster inom finansiell rådgivning, kapitalförmedling, värdepappershandel och valutaförmedling. Swedbank Markets ger också affärsstöd till FöreningsSparbankens bankkontor, delägda och samverkande sparbanker. Internationellt är vi representerade med egna kontor i Oslo, New York och London. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar