Swedbank Markets nyanställer

Swedbank Markets nyanställer: "Satsning för att öka marknadsandelarna" Swedbank Markets, FöreningsSparbankens investmentbank, har idag anställt fyra personer som är specialiserade på aktiehandel för institutioner. Tre av dessa kommer närmast från Nordea och en från Carnegie. "Att vi lyckats attrahera dessa fyra innebär att vi tagit ytterligare ett steg på vägen mot att bli en av de ledande aktörerna på marknaden för institutionell aktiehandel. Vår ambition är att vara bland de tre största aktörerna i Sverige på det här området", säger Swedbank Markets chef Jan Lidén - tillika vice VD i FöreningsSparbanken. Swedbank Markets är sedan länge en av de största svenska aktörerna när det gäller aktiehandel för privatpersoner. Detta är även ambitionen för den institutionella handeln. "Efter nedgången på världens aktiemarknader finns det nu mycket som tyder på att utvecklingen är på väg att vända. I ett sådant läge känns det naturligt för oss att satsa på att ta ytterligare marknadsandelar", säger Jan Lidén. De personer som nu anställts är Pelle Helgesson, Rikard Stenström, Henrik Talling och Tomas Eriksson. För ytterligare information kontakta: Jan Lidén, chef Swedbank Markets, tel: 08-585 922 27 Robert Charpentier, chef Investment Banking, tel: 08-585 929 34 Ronny Jacobsson, chef aktiehandel, tel: 08-585 920 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT01000/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT01000/bit0003.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar