Telias och FöreningsSparbankens storsatsning på e-handel: Marakanda - historisk pionjär blir ledande på Internet

Telias och FöreningsSparbankens storsatsning på e-handel: Marakanda - historisk pionjär blir ledande på Internet Marakanda är ett nytt e-handelsbolag, som samägs av Telia och FöreningsSparbanken. Bolaget presenterades den 18 augusti 2000 och erbjuder nya tjänster åt allt fler kunder. Marakanda bygger på Telias etablerade e-handelslösning och på FöreningsSparbankens finansiella kompetens och kommunala förankring. Bolaget heter Marakanda Marknadsplats AB. Marakanda är också antikens namn på Samarkand. För över 2000 år sedan var Marakanda en mycket viktig marknadsplats och knutpunkt för handeln mellan Persien och Centralasien. Den erövrades av Alexander den Store, överlevde mongolernas skövlingar på 1200-talet och återkom sedan med nya glansperioder. - Precis som denna historiska pionjär bland handelsplatser ska Marakanda inta en ledande position bland framtidens marknadsplatser på Internet, säger styrelseordförande Gert Engman, som också är vice VD och CIO i FöreningsSparbanken och har ansvar för bankens affärsområde e-business. Marakanda har redan en stark position inom offentlig sektor med ett 30-tal stora användare av systemet, däribland Malmö stad, Stockholms stad och ett antal landsting. Bland de nya kunder som bolaget sedan lanseringen har slutit avtal med finns Göteborgs stad. Alla kunder erbjuds nu en ny, uppgraderad version av bolagets e- handelstjänst. Tjänsteutbudet kommer inom kort att utökas med ytterligare nya funktioner, däribland biljettbokning på nätet med automatisk hantering av reseräkningar. Telia räknar, i egenskap av pilotkund för tjänsten, med att minska sina utgifter med 150 miljoner kronor om året med denna elektroniska resehantering. Under 2001 kommer företaget också att presentera nya upphandlingstjänster och därigenom skapa utvecklade elektroniska marknadsplatser. Marakanda har ambitionen att utöver dagens starka position inom offentlig sektor också utveckla verksamheten mot små och medelstora privata företag. - Marakanda ska bli en betydande aktör i utvecklingen av e-handel. Inom två år ska företaget vara ledande inom Internetbaserad offentlig handel i Norden och Baltikum, säger Stefan Bergelind, VD Marakanda. Den befintliga kundbasens köpkraft uppgår vid starten för det nya bolaget till cirka 25 miljarder kronor om året. Den marknad som det nya bolaget initialt ska verka på beräknas omsätta 250 miljarder kronor om året i Sverige. För ytterligare information kontakta gärna: Stefan Bergelind, VD Marakanda, 070-678 29 02 Gert Engman, styrelseordförande Marakanda, 070-590 38 18 Maria Agrell, varumärkesansvarig Marakanda, 070-666 28 13 Se även: www.marakanda.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar