Trygga placeringar

Trygga placeringar I tider av oro går många bankkunder ifrån riskfyllda placeringar till förmån för säkrare alternativ. Det visar finansinspektionens Sparbarometer för 2002. Bankinlåning var den populäraste sparformen under året. Den långvariga nedgången på aktiemarknaden har skapat oro hos många kunder där fallande kurser har inneburit kännbara värdeminskningar av det placerade kapitalet. - Vi kan idag se en större riskmedvetenhet i valet av placeringsalternativ och efterfrågan på tryggare sparformer med garanterad avkastning har ökat, säger Bo Sundberg, marknadschef för FöreningsSparbanken kontorsrörelse. Frågor kring hur kapitalet ska fördelas mellan olika placeringsalternativ för att minska riskerna har aktualiserats i och med börsnedgången. - FöreningsSparbankens råd till kunderna är att se över sin ekonomi med jämna mellanrum så att fördelningen mellan olika placeringsalternativ stämmer överens med vad man vill uppnå med sitt sparande, fortsätter Bo Sundberg. Garanterad avkastning efterfrågas Finaninspektionens Sparbarometer visar flera andelsförskjutningar i hushållens finansiella portföljer. Det individuella försäkringssparandet ökade under 2002 med fem procentenheter till 42 procent. Andelen bankinlåning ökade från 20 till 23 procent. Aktie- och fondandelarna minskade kraftigt på grund av den negativa värdeutvecklingen. Inlåningskonto, räntefonder och SPAX är exempel på trygga alternativ som FöreningsSparbankens kunder efterfrågar idag. - Kapitalgaranterade produkter som SPAX är trygghet i kombination med möjlighet till god avkastning. Med SPAX ges möjlighet att ta del av en uppgång i aktiemarknaden utan att riskera det satsade kapitalet, säger Bo Sundberg. Under perioden 17 februari till 7 mars emitterar FöreningsSparbanken nya SPAX varav två med garanterad avkastning: VärldenGaranti, VärldenSPAX, SverigeGarantiSolid, GlobalSPAX Top50, GlobalMAX Top50, RänteValutaSPAX Euro. SPAX kan numera även tecknas direkt genom Bank via Internet, vilket är nytt från februari. För ytterligare information: Bo Sundberg, marknadschef kontorsrörelsen, tfn: 08-585 911 69, 070-321 40 78 Fredrik Thulin, ansvarig produtveckling Swedbank Markets, tfn 08-585 920 24, 070-6212545 Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 www.foreningssparbanken.se/spax http://www.fi.se/finansinsp/sparbarometern ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar