Tusen bankanställda vill byta till FöreningsSparbanken i Stockholm

Tusen bankanställda vill byta till FöreningsSparbanken i Stockholm Mer än 1 100 personer har sökt jobb som kvalificerade företags- och privatrådgivare hos FöreningsSparbanken i Stockholm efter bankens annonser i dags- och affärspressen för en månad sedan. Drygt ett tusen av de sökande arbetar i dag som rådgivare hos konkurrerande banker och andra finansiella företag. - Intresset för våra annonser och för att arbeta i FöreningsSparbanken har varit överväldigande, säger Gull-Britt Segerheim på bankens personalavdelning och den som tagit hand om den första anstormningen av frågor och ansökningar. Det är genomgående kvalificerade och erfarna rådgivare som söker. Vi håller nu på med den första genomgången och har börjat de inledande anställningsintervjuerna. - Tillsammans med de nya rådgivare som är på väg in banken ska vi med våra i dag 800 medarbetare i Stockholm ytterligare stärka vår närvaro och servicen till företag och privatpersoner i regionen. Genom att allt bättre kunna hjälpa nuvarande och nya kunder att utveckla sin ekonomi och sina affärer vill vi bidra till fortsatt tillväxt i Stockholm. Det är viktigt för hela Sveriges utveckling och självklart även för bankens affärer, säger Jan Lidén, vVD och tillträdande regionchef i Stockholm. FöreningsSparbanken annonserade i februari efter "landets 105 bästa företags- och privatrådgivare". De första nya medarbetarna beräknas vara på plats i början av maj månad och cirka 50 före juni månads utgång. Parallellt med den omfattande nyrekryteringen genomför FöreningsSparbanken i Stockholm ett internt utvecklingsarbete med certifiering av bankens nuvarande rådgivare. För ytterligare information: Jan Lidén, vVD FöreningsSparbanken och tillträdande chef för region Stockholm, tfn 08-585 922 27, e-post jan.liden@foreningssparbanken.se Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 0705-11 00 33, e-post einar.fryden@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar