BASEL II förändrar relationen mellan småföretagen och bankerna

BASEL II förändrar relationen mellan småföretagen och bankerna Den 26 juni publicerade Baselkommittén de nya kapitaltäckningsreglerna, de s.k. Basel II reglerna. De syftar till att stärka det globala finansiella systemets stabilitet och öka konkurrensen på marknaden för finansiella tjänster. Reglerna kommer i grunden att förändra relationen mellan bankerna och deras kunder, främst de små och medelstora företagen. Mot den bakgrunden anordnas på onsdagen den första svenska konferensen om de nya Basel II reglerna av Företagarna i samarbete med FöreningsSparbanken. Konferensen är en del i ett EU-finansierat projekt vilket syftar till att informera ägare till små och medelstora företag i hela Europa om hur de nya reglerna påverkar företagandet. - Reglerna kommer att få långtgående effekter för hur kreditinstitut och banker behandlar små och medelstora företag när de förhandlar om krediter. Små och medelstora företag kommer förmodligen att märka skillnad mellan tiden före och efter Basel II, säger Christer Östlund, vice VD Företagarna. Med Basel II kommer bankernas riskmedvetenhet sannolikt att öka vilket kommer att påverka de små och medelstora företagen på olika sätt. Bankerna kommer att kunna mäta risk på ett mer korrekt sätt. Det kan leda till att nya, risktagande och mindre stabila företag möts av högre lånekostnader och sämre tillgång till finansiering. - För att undvika negativa följder måste bankerna informera de små och medelstora företagen både om hur ratingen görs och vilka resultat den ger. Med hjälp av den informationen kan företagen möta bankernas bedömningar på ett bättre sätt genom att förbättra sin interna hantering och ge bankerna bättre prognoser för till exempel intäkter och produktion, avslutar Christer Östlund. För mer information kontakta Christer Östlund 070-6019454 eller Sofia Linder 070-9224181. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20800/wkr0001.pdf

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar