Företagarna och Bolagsverket inleder samarbete för lättare företagande

Företagarna och Bolagsverket inleder samarbete för lättare företagande Företagarna och Bolagsverket inleder ett samarbete kring hur det kan bli enklare att både starta och driva företag. Bolagsverket kommer att genomföra en undersökning bland Företagarnas medlemmar för att kartlägga vilken information som företagen efterfrågar, vid vilken tidpunkt och via vilka informationskanaler. - Viktiga frågor är förenklingar av företagens administration, säger Gunvor Engström VD på Företagarna. - Vi behöver förbättra vårt språk och försöka göra det enklare för företagare att förstå vilken information vi som myndighet måste ha för att t.ex. kunna registrera ett nytt företag snabbare, säger HG Wessberg, generaldirektör på Bolagsverket. - Om företagen får lättare att ta till sig information från Bolagsverket effektiviseras vår handläggning. Om allt blir rätt från början slipper företagen komplettera sina ärenden. Köerna kortas och värdefull tid sparas för oss, och framför allt för företagen, fortsätter HG Wessberg. - Viktiga frågor är förenklingar av företagens administration, bättre kvalitet på information till företagare, enklare språk, snabbare handläggning samt möjlighet för företagen att helt elektroniskt göra registreringar och lämna årsredovisningar, säger Gunvor Engström, VD för Företagarna. För ytterligare information kontakta: Cecilia Wassaether, Chef Press och Information, Företagarna, cecilia.wassaether@foretagarna.se, 070-492 21 21 Ulf Karnell, Informationschef Bolagsverket, ulf.karnell@bolagsverket.se, 0708-66 22 36 Företagarna [www.foretagarna.se] är Sveriges största näringslivsorganisation med ett nätverk av 80 000 företagare. Organisationen har över 300 lokala föreningar och 21 regionstyrelser och över landet. Företagarna arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Bolagsverket [www.bolagsverket.se] i Sundsvall bildades den 1 juli då Patent- och registreringsverket (PRV) delades. Bolagsverket hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket fattar även beslut i likvidationer och gör de registrerade företagsuppgifterna tillgängliga i näringslivsregistret. Bolagsverket registrerar över 50 000 nya företag årligen (i snitt över 200 per dag) och namnprövar årligen över 300 000 förslag till firmanamn. Varje år kommer 300 000 till 400 000 ärenden in till Bolagsverket. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20210/wkr0001.pdf

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar