Försäkringskassan får sämst i test

Landets småföretagare anser att de får sämst service och bemötande av Försäkringskassan, enligt resultatet av en Sifo-undersökning om vad 4 100 småföretag tycker om svenska myndigheter.

Företagarna gör en årligen återkommande Sifo-mätning av hur företagen uppfattar de myndigheter de möter i sin vardag. De flesta myndigheter får högre betyg i årets ranking jämfört med förra året. Undantaget är försäkringskassan som fått ett sämre betyg än förra året och som placerar sig längst ned på Företagarnas lista. Många företag kommer bli helt beroende av handläggningstiderna på försäkringskassorna. Under nästa år kommer arbetsgivarna att betala 15 procent av sjukpenningen för alla anställda som varit sjukskrivna längre än två veckor. För att undvika dessa kostnader måste arbetsgivaren få till ett rehabiliteringssammanträde och sedan ett beslut om rehabiliteringspenning från försäkringskassan. Från och med nästa år kommer varje extra vecka som kassan tar på sig innebära flera tusen kronor i extra kostnader för företagen. Handläggningstiderna måste kortas och servicen från försäkringskassorna förbättras. Precis som i förra årets myndighetsranking toppar skattemyndigheten. Under senare år har skattemyndigheten satsat resurser på att förenkla uppgiftslämnandet för både företag och privatpersoner. Flera e-tjänster, som att lämna in skattedeklaration på nätet och se aktuellt saldo på skattekontot, har i kombination med ett gott bemötande givit resultat i Företagarnas undersökning. I samband med Företagarnas Småföretagsbarometer, besvarad av 4 100 företagare med 1-49 anställda ställdes frågan hur företagarna upplever servicen och bemötandet hos ett antal myndigheter. Läs hela rankinglistan på Företagarnas hemsida www.foretagarna.se

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar