Pressinbjudan till seminarium onsdagen den 10 november:

Pressinbjudan till seminarium onsdagen den 10 november: Hur påverkas affärsrelationen mellan banker & företag av de nya Basel II-reglerna? Basel II är ett nytt regelverk för hur banker och värdepappersbolag ska hantera risker och allokera kapital. Små och medelstora företag förväntas påverkas av Basel II eftersom banker kan komma att tvingas ändra sina kreditbedömningsmetoder. Med anledning av de nya reglerna inbjuder vi er att närvara vid ett heldagsseminarium för små- och medelstora företag kring frågan: Hur kommer de nya kapitaltäckningsreglerna att påverka små och medelstora företag? Seminariet är initierat av Europeiska Kommissionen och 60 identiska informations-seminarier kommer att genomföras i EU-länderna. Specialister från FöreningsSparbanken och Företagarna samt internationella experter medverkar. Tid: Onsdagen den 10 november kl 9.00 -17.00 Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergstorg 8 Moderator: Marja Lång, informationschef Riksgälden Program: Se bifogat, eller www.foretagarna.se och www.fsb.se/basel2 Anmälan: Maria Bristrand på Företagarna, 08-406 17 34 eller maria.bristrand@foretagarna.se senast tisdag fm, 9 november (Detta för bankens säkerhet och lunchbokningen). Välkommen! För närmare upplysningar kontakta: Cecilia Wassaether, informationschef, Företagarna, 08-406 17 64 eller 070-492 21 21. Jesper Berggren, presschef, FöreningsSparbanken, tfn: 070-549 37 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20090/wkr0001.pdf

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar