Sex av tio företagare sätter hälsan främst vid nyanställning

Av de företagare som redan har långtidssjukskrivna anställda anger 66 procent att nyrekrytering kommer att föregås av noggrannare hälsoundersökning, enligt resultatet av Företagarnas opinionsundersökningen Företagarnas Panel, med över 4 000 svarande. 28 procent av de företagare som har långtidssjukskrivna svarar att de undersöker möjligheten att säga upp den långtidssjukskrivne.

– Resultaten stödjer den kritik mot sjuklöneförslaget Företagarna hävdat hela tiden; det blir de arbetslösa med sjukdomshistoria som kommer att drabbas av att landets företagare tvingas bli mer försiktiga. Det stora flertalet småföretag har redan för små marginaler, ingen vill utsätta sig för ytterligare risker. Det nya sjuklönesystemet gör företagande, en redan riskfylld verksamhet, ännu mer riskabel, säger Företagarnas VD Gunvor Engström i en kommentar till det förslag på nytt sjuklönesystem som skall voteras i riksdagen idag. – Den otrygghet för landets företagare som det nya sjuklönesystemet medför ställer nya och högre krav på Försäkringskassans rutiner och handläggningstider, så att sjukskrivna anställda snabbt kan komma tillbaka till arbetsplatsen. Därför är det allvarligt att småföretagen rankar Försäkringskassan allra lägst av de myndigheter de möter i sin vardag, säger Gunvor Engström. Hela resultatet från Företagarnas Panel och myndighetsrankingen finns på Företagarnas hemsida www.foretagarna.se

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar