FOREX Banks delårsrapport Q2 2018 finns nu tillgänglig online

FOREX Bank AB (publ) har idag publicerat följande information på hemsidan:

-    Delårsrapport 30 juni 2018           
-    Information om kapitaltäckning och riskhantering per den 30 juni 2018, Pelare III

Andra kvartalet 2018 (Andra kvartalet 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 44 (41) mkr
 • Rörelseintäkterna uppgick till 364 (368) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 (52) mkr
 • Räntenettot ökade till 53 (49) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -11 (-6) mkr

Januari-juni 2018 (Januari-juni 2017)

 • Resultat efter skatt ökade till 40 (22) mkr
 • Rörelseintäkterna ökade till 677 (664) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 48 (28) mkr
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 5,9 (3,2) procent
 • Räntenettot ökade till 103 (96) mkr
 • Kreditförlusterna ökade till -39 (-24) mkr
 • Totala kapitalrelationen uppgick till 18,3 (18,2) procent
 • LCR ökade till 583 (320) procent
 • Inlåningen från allmänheten ökade med 8 procent till 8 530 (7 866) mkr
 • Utlåningen till allmänheten ökade med 18 procent till 6 156 (5 230) mkr

Samtliga publikationer hittas via www.forex.se/Om-FOREX/Investor-Relations.

Denna information är sådan information som FOREX Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lagergren, vd, bo.lagergren@forex.se, +46 70 5122150
Karl Högstedt, CFO, karl.hogstedt@forex.se, +46 70 641 74 99

FOREX Bank är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank- betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 130 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21. Kundservice har öppet mån-fre 8–20 och lör-sön 10–14.

Om oss

Familjeägda FOREX Bank AB (publ) är sedan starten 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. 2003 erhöll FOREX Bank sin banklicens och utökade kunderbjudandet med användarvänliga och enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt bank-, betal- och kreditkort. FOREX Bank finns på 110 centralt belägna platser i hela Norden, på www.forex.se och 0771-22 22 21. Kundservice har öppet mån-fre 8–20 och lör-sön 10–14.