Formo Medical har fått varumärket TINENTIA godkänt i Australien.

Formo Medical har fått varumärket TINENTIA® godkänt i Australien. Australien.s patentmyndighet har nu godkänt varumärket TINENTIA®. Därmed har Formo Medical med produktsystemet TINENTIA®, både godkänt patent och godkänt varumärke i Australien och i USA. Av de större marknaderna är varumärkesskyddet för TINENTIA® nu beviljat i EU, USA, Canada, Japan, Kina, Mexico, Ryssland och Australien. System TINENTIA® är framtaget för att användas vid behandling av inkontinens. Vi har en unik produkt, och marknadspotentialen är stor. Det intresse vi möter, på grund av våra mäss-deltaganden, från institutioner och försäljningsföretag, från olika delar av Världen, som önskar sälja våra produkter på sina respektive marknader, är stimulerande, och vi arbetar intensivt med att ta till vara dessa intressen. Formo Medical AB (publ) är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt medicintekniskt företag. Bolaget är noterat på AktieTorgetAT. Affärsidén är att utveckla och marknadsföra produkter och produktsystem inom urologi med speciell inriktning på inkontinens. Det av företaget utvecklade systemet Tinentia® är en unik metod för bäckenbottenträning baserad på urethral biofeedback Formo Medicals produktsystem Tinentia® baseras på ett patent för urethral biofeedback, och ett patentsökt system för vaginal biofeedback. Tekniken ger uroterapeut och patient möjlighet att på ett instrument eller via en datorskärm avgöra om patienten tränar effektivt. Det unika och viktiga med system Tinentia® är, att patienten inte tränar i blindo, och därmed erhålles en snabb och kostnadseffektiv bäckenbottenträning. Birgitta Dahlander VD. För ytterligare information kontakta Formo Medical på telefon 0451-16390 Eller besök vår hemsida www.formomedical.se info@formomedical.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00420/bit0001.pdf

Dokument & länkar