Formo Medical har skrivit avtal med BEIJING JOININ TECHNOLOGY & SCIENCE Co, LTD om marknadsföring av system Tinentia i K

Formo Medical har skrivit avtal med BEIJING JOININ TECHNOLOGY & SCIENCE Co, LTD om marknadsföring av system Tinentia® i KINA och HONGKONG. Formo Medical har skrivit kontrakt med marknadsföringsbolaget BEIJING JOININ TECHNOLOGY & SCIENCE Co, LTD i KINA, om marknadsföring av system Tinentia® i Kina och Hongkong.- BEIJING JOININ marknadsför bl.a. olika urologiska instrument till sjukhus, kliniker och privata mottagningar. Företaget kommer att marknadsföra hela Formo.s produktsystem för vårdinrättningar, till sina kunder, men även sälja Formo.s vaginala Biofeedbacksystem för privat användning i hemmet. Inkontinens är ett mycket stort problem i Kina. Vid en undersökning gjord i Beijing-området på kvinnor runt 50 år, visade det sig att mer än 40% av alla dessa kvinnor led av ansträngningsinkontinens. Våra kontakter med övriga Europa och Världen ökar och vi är idag förutom Sverige, även på väg in i UK och Portugal. Marknadsföringen i Sverige fortlöper enligt planerna, och vi är nu inbokade på ett 15-tal kliniker runtom i landet .Vi har en unik produkt, och marknadspotentialen är stor. Det intresse vi möter från institutioner och olika marknadsföringsenheter i olika delar av Världen är mycket stimulerande, och vi arbetar nu intensivt med att ta till vara dessa intressen. Formo Medical AB (publ) är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt AT medicintekniskt företag. Bolaget är noterat på AktieTorget . Affärsidén är att utveckla och marknadsföra produkter och produktsystem inom urologi med speciell inriktning på inkontinens. Det av företaget utvecklade systemet Tinentia® är en unik metod för bäckenbottenträning baserad på urethral biofeedback Formo Medicals produktsystem Tinentia® baseras på ett patent för urethral biofeedback, och ett patentsökt system för vaginal biofeedback, som ger uroterapeut och patient möjlighet att på ett instrument eller via datorskärm avgöra om patienten tränar effektivt. Det unika och viktiga med system Tinentia® är, att patienten inte tränar i blindo. För ytterligare information kontakta Formo Medical på telefon 0451-16390 Eller besök vår hemsida www.formomedical.se info@formomedical.se Birgitta Dahlander VD. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar