Tinentia ASP lanseras på Medica 2000 i Düsseldorf

Tinentia ASP lanseras på Medica 2000 i Düsseldorf Formo Medical presenterar sin ASP-lösning på medicinmässan i Düsseldorf den 21-26 november. Tinentia ASP ska göra det möjligt för kliniker och sjukhus att via Internet hämta hem delar av Tinentia-systemets programvara från Formo Medical´s server, för att genomföra behandlingar. Tinentia ASP ger marknaden tillgång till ett effektivt hjälpmedel utan stora initiala kostnader. Kunderna betalar istället för nyttjandet av program samt för förbrukningen av engångssensorer. Möjligheterna att komplettera Tinentia-systemet med för vården och patienterna attraktiva kringtjänster bedöms som mycket stora med den påbörjade ASP-utvecklingen. Formo Medical har för utvecklingen inom IT och ASP ingått avtal med utvecklings-företaget SafeCare AB. Tinentia finns tillgängligt på server och patienten kommer att kunna ansluta sig till den via Internet och ett Virtual Private Network och därmed kommunicera med terapeuter. För Tinentia-konceptet innebär detta att distribution av programvara och kringtjänster till kliniker via Internet eller intranet blir möjligt. Det ger sjukvården snabb tillgång till ett effektivt hjälpmedel utan höga initiala kostnader. Det skapar också förutsättningar för distansvård och telemedicin. Utvecklingen inom data och telekommunikation har skapat helt nya förutsättningar för internationell marknadsföring. Formo Medical kommer direkt att utnyttja tekniken för att skapa ett optimalt samspel mellan patienterna, hälso- och sjukvården samt Formo Medical. Vi är övertygade om att vi inte minst härigenom kan bidra till att undvika den hotande kostnadsexplosion som inkontinensvården står inför. Formo Medical AB (publ) är ett svenskt börsnoterat högteknologiskt medicintekniskt företag Affärsidén är att utveckla och marknadsföra produkter och produktsystem inom urologi med inriktning på inkontinens. Bolaget är noterat på AktieTorget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar