Förpackningsinsamlingen inleder sopspaning i Säffle

Förpackningsinsamlingen inleder sopspaning i Säffle Nyligen rapporterade Förpackningsinsamlingen om en person i Tomelilla som dömdes till kraftiga böter efter att ha skräpat ner vid en återvinningsstation. Mannen erhöll böter efter att Förpackningsinsamlingen överlämnat bevismaterial till polisen. Nu utökar Förpackningsinsamlingen sopspaningen till att även omfatta Säffle kommun. Under flera år har nedskräpning vid återvinningsstationerna runt om i landet varit ett problem. Förpackningsinsamlingen har vidtagit en rad åtgärder, bla daglig tillsyn och regelbunden städning. Problemet är dock ännu inte helt löst. Vissa återvinningsstationer används fortfarande som ett alternativ till soptippen. Förpackningsinsamlingen tvingas varje månad forsla bort orimliga mängder blandat avfall från återvinningsstationerna. Det är t ex tv-apparater, kylskåp, latriner, soffor och säckar/påsar med hushållsavfall, som dumpas av ett fåtal personer, ofta nattetid. Syftet med återvinningsstationer är att hushållen ska erbjudas möjlighet att lämna sina använda hushållsförpackningar till återvinning. Det återvinningsbara materialet är inte sopor utan en värdefull råvara i produktionen av nya varor. Detta under förutsättning att det sorterade materialet inte är uppblandat med andra material, som t ex diverse hushållssopor. Återvinningsstationerna är endast till för hushåll och privatpersoners förpackningar. Näringsidkare har inte rätt att använda återvinningsstationerna för att lämna sina förpackningar. De kan antingen lämna sina förpackningar på en kommunal återvinningscentral, eller vända sig till en kommunal eller privat entreprenör för att få materialet bortforslat. Nedskräpning är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Det finns ett flertal dokumenterade fall när personer dömts för dessa brott. Förpackningsinsamlingens spaningsarbete innebär att återvinningsstationer övervakas manuellt, nedskräpare fotograferas och när förövarens identitet är fastslagen polisanmäls individen. Sopspaning har genomförts i ca 35 kommuner i landet. Under 2002 gjordes 173 polisanmälningar. Av dessa har hittills ett 10-tal lett till böter genom strafförelägganden. - Vi har ansett oss tvingade att vidta kraftåtgärder, säger Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen. Vi har fått mycket kritik från allmänhet och media p g a nedskräpningen. Kritiken har varit befogad - hushållen har rätt att kräva att det ska vara rent och snyggt vid återvinningsstationerna. 99 procent av hushållen sköter detta på ett utmärkt sätt, men det är ett fåtal personer som förstör för alla andra. Det är dessa personer vi nu beslutat oss för att identifiera och polisanmäla. För ytterligare information: Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 Torsten Bill, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 054-51 06 30, mobil 070-585 06 30 Ansvarig inom Säffle kommun: Bengt Persson, miljöchef, tel 0533-681780 eller 070-3720215. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20040823BIT20840/wkr0001.pdf

Dokument & länkar