Förpackningsinsamlingen startar samarbete med invandrarföreningar

Förpackningsinsamlingen startar samarbete med invandrarföreningar Med ett nära samarbete, utbildning av informatörer med invandrarbakgrund och information via invandrarföreningarnas kanaler hoppas Förpackningsinsamlingen kunna underlätta för icke-svenskspråkiga invånare att få information om sortering och återvinning av förpackningar. Tidigare har Förpackningsinsamlingen generellt sett bara informerat på svenska, vilket gjort att icke-svenskspråkiga invånare haft svårt att ta del av informationen och inte fått likvärdiga chanser att medverka i återvinningsarbetet. Förpackningsinsamlingen har därför inlett ett pilotprojekt i Malmö i nära samråd med berörda kommunförvaltningar. Av många skäl fungerar inte informationskampanjer av traditionell typ utan hänsyn måste tas till kulturella skillnader och till att olika grupper kan ha varierande bakgrundskunskap om miljöarbete och motiven för återvinning. Ett viktigt syfte med pilotprojektet är därför att hitta former för ett samarbete med lokala invandrarföreningar, dels för få hjälp med att utforma informationsinsatserna, dels för att engagera föreningarna och deras medlemmar i det direkta informationsarbetet. Förpackningsinsamlingen har arbetat med några av de dominerande språkgrupperna i Malmö, främst invandrare från Balkan, Iran, Irak samt Albanien och Somalia. Samarbetet har varit särskilt intensivt med föreningar med medlemmar från Balkanländerna och Iran. En första kontakt med medlemmarna i en irakisk kvinnoförening gav ett nästan översvallande gensvar, och även om det ur Förpackningsinsamlingens synvinkel handlar om ett rent informationsprojekt kan det också ge integrationsfrämjande effekter. Utöver att ta fram information på olika språk har Förpackningsinsamlingen också utbildat föreningsmedlemmar till informatörer som i sin tur kan informera via närradioprogram, föreningstidningar eller vid återvinningsstationerna. Pilotprojektet har sammanfallit med etableringen av nio nya återvinningsstationer i Malmö innerstad. Den första placerades i Möllevången och invigdes av kommunalrådet Anders Rubin och firades med levande musik av bosniska medlemmar från en av de engagerade föreningarna. Invigningen lockade många kringboende och föreningsmedlemmar och blev på det sättet också ett slags startskott för informationssamarbetet. Projektet kommer att utvärderas under hösten. För ytterligare information: Ulla Krohn, Förpackningsinsamlingen, tel: 08-566 144 04 eller 070-431 44 04 Rolf Lundquist, Förpackningsinsamlingen, tel: 08-566 144 12 eller 073-980 88 96 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20040823BIT21060/wkr0001.pdf

Dokument & länkar