Förpackningsinsamlingens sopspaning har stoppat nedskräpningen i Kramfors

Förpackningsinsamlingens sopspaning har stoppat nedskräpningen i Kramfors Sedan hösten 2002 har Förpackningsinsamlingen bedrivit sopspaning vid återvinningsstationerna i Kramfors kommun. Resultatet har varit över alla förvantan. Nedskräpningen har näst intill helt stoppats. När Förpackningsinsamlingen inledde sopspaningen var ett antal återvinningsstationer utsatta för regelbunden nedskräpning och sopdumpning. Tack vare sopspaningen har Förpackningsinsamlingen lyckats få till stånd en kraftfull attitydförändring hos de individer som tidigare olagligen skräpade ner runt återvinningsstationerna. Samtliga inblandade, förutom Förpackningsinsamlingen, även kommunen, städ-och tömningsentreprenörer, är överens om det framgångsrika resultatet. Återvinningsstationer är endast till för hushållen Syftet med återvinningsstationer är att hushållen ska erbjudas möjlighet att lämna sina använda hushållsförpackningar till återvinning. Det återvinningsbara materialet är inte sopor utan en värdefull råvara i produktionen av nya varor. Detta under förutsättning att det sorterade materialet inte är uppblandat med andra material, som t ex diverse hushållssopor. Återvinningsstationerna är endast till för hushåll och privatpersoners förpackningar. Näringsidkare har inte rätt att använda återvinningsstationerna för att lämna sina förpackningar. 259 polisanmälda hittills, varav en i Kramfors Nedskräpning är ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Det finns ett flertal dokumenterade fall när personer dömts för dessa brott. Förpackningsinsamlingens spaningsarbete innebär att återvinningsstationer övervakas manuellt, nedskräpare fotograferas och när förövarens identitet är fastslagen polisanmäls individen. Sopspaning har genomförts i 46 kommuner i landet. Hittills har 259 polisanmälningar gjorts, varav en i Kramfors. Av dessa har hittills en dom och 22 strafförelägganden lett till böter. För ytterligare information: Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 Lars H Larsson, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 0660-21 11 08, mobil 070-677 70 22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20040823BIT21150/wkr0001.pdf

Dokument & länkar