Fortsatt och intensifierad sopspaning i Mark och Lerum

Fortsatt och intensifierad sopspaning i Mark och Lerum Förpackningsinsamlingen har beslutat att fortsätta och dessutom intensifiera sopspaningen i Mark och Lerum från tiden kring årsskiftet. När sopspaningen i Mark och Lerum startades hösten 2002 minskade nedskräpningen och dumpningen av otillåtna grovsopor vid återvinningsstationerna, men hittills är resultatet inte tillräckligt bra för att sopspaningen ska kunna avblåsas. Under senhösten drogs spaningen ned något för att spanarna istället skulle förstärka insatserna på andra håll. Effekten blev dessvärre att den lovande trenden i Mark och Lerum bröts och nedskräpningen tog ny fart. Förpackningsinsamlingen kommer därför att så snart som möjligt åter intensifiera sopspaningen i dessa kommuner. Enligt planerna ska det ske senast vid årsskiftet men om möjligt redan under julhelgen. - Vårt huvudsyfte med sopspaningen är inte att sätta fast folk utan att få renare återvinningsstationer. Sopspanarna ska i första hand hjälpa till och informera om att det bara är förpackningar och tidningar som får lämnas på stationerna. Men om någon medvetet dumpar t ex frigolitsjok, uttjänta tv-apparater eller annat som inte får lämnas där så kommer vi att göra en polisanmälan, säger Håkan Wennersten, regionchef vid Förpackningsinsamlingen. Förpackningsinsamlingen bedriver nu spaning i 52 kommuner i landet. Hittills har 288 polisanmälningar gjorts vilket lett till 24 strafförelägganden och 3 domar. Högsta utdömda bötesbelopp hittills är ca 11.000 kronor. För ytterligare information Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen Tel: 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20040823BIT21370/wkr0001.pdf

Dokument & länkar