Information från Förpackningsinsamlingen

Information från Förpackningsinsamlingen Under den senaste tiden har frågan om källsortering debatterats. Det som saknas i debatten är fakta om dagens insamlings- och återvinningssystem. Ett system som i de allra flesta delar fungerar alldeles utmärkt. Sedan starten 1995 har Förpackningsinsamlingens verksamhet utvecklats, från ett system med barnsjukdomar till en insamlings- och återvinningsverksamhet som präglas av utveckling och förnyelse. För ett år sedan presenterade riksdagsledamoten Sinikka Bohlin (s) en utredning på uppdrag av miljödepartementet. Hon konstaterar att det nuvarande systemet fungerar väl och ska fortsätta, om än med några mindre förändringar. Utredningen har dessutom gått igenom och analyserat den forskning som gjorts på området, och kommit fram till slutsatsen att källsortering av förpackningar har en positiv miljömässig effekt. Förpackningsinsamlingen har tagit fasta på de delar som utredaren har kritiserat och har under de senaste åren genomfört en rad kvalitetsförbättringar. Låt oss nämna några: - nedskräpningsproblematiken Det kanske största problemet har varit dumpning av avfall vid återvinningsstationerna. En rad åtgärder har vidtagits. Allt från förbättrad information till pensionerade poliser som utför spaning. För 2 år sedan var antalet problemstationer (d v s där regelbunden nedskräpning förkom) ca 1 100. I somras hade antalet sjunkit till ca 600, d v s en halvering. Sedan dess har problemet minskat ytterligare. - utveckling av fastighetsnära insamling Det har varit en önskan från konsumenter att insamlingen ska vara så enkel som möjlig. Den fastighetsnära insamlingen har därför utökats och omfattar idag ca 25 procent av alla hushåll. - nya designade behållare och nivåvakt En helt ny behållartyp med konsumentvänligt utformade inkasthål har tagits fram. På behållarna för papper och kartong finns även en s k nivåvakt installerad. Den sänder en sms-signal till tömningsentreprenören när den är nästan fylld, och entreprenören har då 24 timmar på sig att tömma behållaren. - tätare tömning av återvinningsstationerna Materialbolagen och dess entreprenörer har intensifierat tömningen av återvinningsstationerna, för att därigenom förhindra nedskräpning. Samtidigt har 450 000 kontroller genomförts på stationerna runt om i landet. Rapporterna från dessa kontroller visar att andelen överfulla behållare har minskat från 8 (jan 01) till 2 procent (aug 02). Dagens debatt Insamlingen har förbättrats och effektiviserats. Nuvarande system upphandlas i konkurrens mellan kommunala såväl som privata entreprenörer. I 124 av landets kommuner hanteras all insamling av enbart privata entreprenörer. I 132 kommuner ansvarar såväl kommunala som privata entreprenörer för insamlingen av förpackningar. I 33 kommunerna sköter kommunerna ensamma all insamling av förpackningar. För ytterligare information: Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen, Förpackningsinsamlingen, tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 Eva Larsson, informationschef, Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 52, mobil 070-431 44 52 Rolf Lundquist, VD Förpackningsinsamlingen, 08-566 144 12, 073- 980 88 96 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20040823BIT20780/wkr0001.pdf

Dokument & länkar