Insamlingsresultaten för 2002 visar: 3 av 4 förpackningar återvinns

Insamlingsresultaten för 2002 visar: 3 av 4 förpackningar återvinns Förpackningsinsamlingen fungerar allt bättre och allt fler förpackningar återvinns. Insamlingsresultaten för 2002 visar en fortsatt ökning av mängden insamlade och återvunna förpackningar. Av de totalt 956 000 ton förpackningar som finns på marknaden, samlas drygt 75 procent in av materialbolagen. Det betyder att 3 av 4 förpackningar samlas in och återvinns. Insamlingsresultaten fördelar sig på följande sätt: PLASTFÖRPACKNINGAR På marknaden fanns 138 000 ton plastförpackningar. 24 241 ton = 17,6 % materialutnyttjades. 74 322 ton = 53,8 % energiutvanns (varav 26 322 ton samlades in av Plastkretsen och 48 000 ton energiutvanns i kombination med hushållens avfall). Regeringens återvinningsmål: totalt 70 %, varav 30 % materialutnyttjande. Mer information: Maria Schyllander, VD Plastkretsen, tel 08-783 84 58, 070-657 02 13 WELLFÖRPACKNINGAR På marknaden fanns 423 000 ton wellförpackningar. 362 000 ton = 85,5 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: 65 % materialutnyttjande. Mer information: Anders Haglund, VD Returwell, tel 08-566 144 81, 070-590 41 69 PAPPERSFÖRPACKNINGAR På marknaden fanns 171 500 ton pappersförpackningar. 74 882 ton = 43,7 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: totalt 70 %, varav 40% materialutnyttjande. Mer information: Anders Asp, VD Svensk Kartongåtervinning, tel 08-566 144 71, 070-431 44 71 METALLFÖRPACKNINGAR På marknaden fanns 53 500 ton metallförpackningar. 33 100 ton = 62 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: totalt 70 % materialutnyttjande. Mer information: Thord Görling, VD MetallKretsen, tel 08-566 144 61,070-649 11 30 GLASFÖRPACKNINGAR På marknaden fanns 170 000 ton glasförpackningar. 149 000 ton = 87,5 % materialutnyttjades. Regeringens återvinningsmål: 70 % materialutnyttjande. Mer information: Frank Tholfsson, VD Svensk GlasÅtervinning, tel 0583-871 01, 070-5581722 Beräkningsgrunderna Beräkningarna för plast, papper och metall är gjorda på de förpackningsmängder som redovisats av de REPA-anslutna företagen. REPA täcker ca 90 % av alla förpackningar på den svenska marknaden. Returwell beräknas på de svenska tillverkningsvolymerna, korrigerat för import och export. Glas beräknas på de förpackningsmängder som redovisats till Svensk GlasÅtervinnings avgiftssystem, vilket täcker mer än 97 % av de förpackningar som tillförs svensk marknad av producenterna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/17/20040823BIT20900/wkr0001.pdf

Dokument & länkar