Nedskräpare på Västkusten polisanmäld

Nedskräpare på Västkusten polisanmäld Förpackningsinsamlingen har lämnat in en polisanmälan mot en privatperson för nedskräpning vid en återvinningsstationen i Kullavik i Kungsbacka. Det är första gången en anmälan behöver göras i någon västkustkommun. Förpackningsinsamlingens sopspanare konstaterade sent på kvällen den 23 november att någon dumpat stora mängder otillåtna grovsopor på marken vid återvinningsstationen vid Signalen i Kullavik i Kungsbacka kommun. Bland annat hade sjok av frigolit och wellpapp och fyra stora sopsäckar med papper, hushållsavfall och flaskor lämnats. Efter att sopspanarna identifierat vem som lämnat soporna beslutade Förpackningsinsamlingen att lämna in en polisanmälan. Förpackningsinsamlingen har under de senaste åren intensifierat arbetet med att hålla rent vid återvinningsstationerna runt om i landet. Som en sista åtgärd har s k sopspanare anlitats för att dokumentera dumpning av sopor vid landets återvinningsstationer för en eventuell polisanmälan. Spaningen startade på försök under våren 2001, och då den ledde till minskad nedskräpning ökades spaningsarbetet under 2002 och har fortsatt under 2003. Spaning sker nu i 52 kommuner i landet vilket lett till att omkring 280 personer polisanmälts, varav 22 hittills har lett till strafförelägganden samt 3 domar. Brottet kan ge böter eller i allvarliga fall fängelse. Det högsta bötesbelopp som hittills utdömts är på ca 11 000 kronor. Sopspaningen startades under hösten i vissa västkustkommuner, däribland Kungsbacka. Den nu gjorda polisanmälan är dock dessbättre den första som behövts göras längs Västkusten. - Generellt sett har nedskräpningen minskat vilket vi vill ge västkustborna en eloge för. Därför är det extra tråkigt att vi nu fått ett fall där vi tvingats gå så långt som till en polisanmälan, men nedskräpningen är så grov att det blev nödvändigt. Vårt syfte med spaningen är ju inte att sätta dit enskilda individer, det är en sista utväg för att få stopp på den grova och systematiska dumpningen som sker vid vissa återvinningsstationer, säger Håkan Wennersten, regionchef vid Förpackningsinsamlingen - Den som har goda avsikter ska dock inte vara rädd för att bli anmäld om man av misstag råkar lägga något fel. - Vi känner också att vi har allmänheten och kommunerna med oss i detta och har fått uppskattning för att vi försöker hindra de som förstör och skapar otrivsel. De har t o m hänt att våra spanare bjudits på kaffe av nöjda grannar till våra stationer! För att spaningen ska ske på ett rättssäkert och objektivt sätt har Förpackningsinsamlingen anlitat pensionerade och mycket erfarna poliser som spanare. De har dessutom den kunskap som krävs för att spåra upp och identifiera de som dumpat sopor. Innan en polisanmälan görs granskas dessutom underlagen av en fd överåklagare. För ytterligare information Håkan Wennersten, regionchef, Förpackningsinsamlingen, tel: 031-92 76 26, mobil 070-677 71 60 Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20040823BIT21270/wkr0001.pdf

Dokument & länkar