Samordnad städning kan ge renare återvinningsstationer

Samordnad städning kan ge renare återvinningsstationer Städningen vid återvinningsstationerna i Ystad, Sjöbo och Skurup samordnas från början av oktober i och med att Förpackningsinsamlingen lägger städansvaret hos en och samma städentreprenör, Ekdahls Åkeri. Fram till nu har städningen i Sjöbo och Skurup skötts av respektive kommun allt medan Ekdahls åkeri sedan tidigare har ansvaret för Ystad. Med det nya avtalet kan förhoppningsvis en del effektivitetsvinster uppnås. Bland annat får Förpackningsinsamlingen löpande uppgifter om hur stor nedskräpningen är vid respektive återvinningsstationer och därmed ett bra planeringsunderlag för tillsyn och städning. I Ystad kommer dessutom städningen av återvinningsstationerna att ske oftare än hittills. - Vi är fullt nöjda med hur kommunerna skött städningen i Sjöbo och Skurup men hoppas att en samordnad städning i alla tre kommuner ska ge ytterligare förbättringar. Ekdahls åkeri städar redan åt oss på flera andra håll i Skåne och vi har goda erfarenheter av dem, säger Rui Rhodes, regionansvarig vid Förpackningsinsamlingen. - Vi vill också passa på att tacka invånarna i alla tre kommuner för att det blir allt ovanligare att otillåtet material som grovsopor och hushållssopor lämnas vid stationerna. Det nya tvååriga avtalet omfattar samtliga 41 återvinningsstationer i de tre kommunerna. För ytterligare information: Rui Rhodes, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen, tel 046-37 39 72, mobil 070-687 65 87 Ulla Krohn, chef för den regionala organisationen på Förpackningsinsamlingen, tel 08-566 144 04, mobil 070-431 44 04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20040823BIT21120/wkr0001.pdf

Dokument & länkar