Skövde AIK städar återvinningsstationer

Skövde AIK städar återvinningsstationer Förpackningsinsamlingen har tecknat ett nytt avtal med Skövde AIK gällande städning och snöröjning av återvinningsstationerna inom Skövde kommun. Under de senaste åren har det uppstått en del problem vid återvinningsstationerna i Skövde. Det har främst handlat om nedskräpning. Ett fåtal individer har utnyttjat återvinningsstationerna för att bli av med diverse grovsopor. En rad olika åtgärder har vidtagits, bl a har pensionerade poliser engagerats som sopspanare. Detta har gjort att situationen har förbättrats, men en viss nedskräpning förekommer fortfarande. För att ytterligare förbättra renhållning och skötsel av återvinningsstationerna har Förpackningsinsamlingen nu tecknat ett avtal med den lokala idrottsföreningen Skövde AIK. De åtar sig att sköta städning och snöröjning vid samtliga återvinningsstationer inom Skövde kommun. När det gäller återvinningsstationerna i centrala Skövde kommer medlemmar från Skövde AIK att utföra arbetet. Däremot kommer de stationer som ligger utanför centrala Skövde att skötas av föreningar som är lokalt förankrade på den plats där stationen ligger. Dessa föreningar utför arbetet på uppdrag av Skövde AIK. - Vi är mycket nöjda med det avtal vi tecknat med Skövde AIK, säger Torsten Bill, regionansvarig på Förpackningsinsamlingen. Vi tror nämligen att den sociala kontrollen ökar när man vet att det är en bekant idrottsförening som städar återvinningsstationen. För vem vill väl att idrottsföreningen ska tvingas ta hand privata grovsopor! För ytterligare information Torsten Bill, regionansvarig, Förpackningsinsamlingen tel 054-51 06 30, mobil 070-585 06 30, Stig Markerius, ordförande Skövde AIK, tel 073-382 03 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/08/20040823BIT21260/wkr0001.pdf

Dokument & länkar